Urodził się: 11 listopada 1860 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Karol Jan Wroński (1835-1892)

- Emilia Teressa Hauschild (1835-1904)

 

Rodzeństwo: (10)

- Maryanna (1862-?)

- Andrzej (1863-?)

- Emilia Wiktorya (1865-?)

- Stanisław (1868-1876)

- Wacław Michał (1869-?)

- Jan Rufin (1872-?)

- Klementyna Rozalia (1873-1946)

- Zofia Marya (1875-)

- Stanisław Jan (1876-?)

- Józefa Teofila (1880-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Karola i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Rok 186o, 11 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1860, strona 432, numer 863

 

Działo się w Miescie Warszawie dnia jedenastego Listopada Tysiąc ośmset sześćdziesiatego roku o godzinie wpół do piątej popołudniu. Stawił się Karol Wroński Szewc lat dwadzieścia pięć liczący, w obecności Karola Weisshan lat czterdzieści cztery i Hermana Bock lat trzydzieści mających, obydwóch Szewców w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące trzysta trzydzieści, dnia dzisiejszego o godzinie czwartej rano zjego małżonki Emilii z Hauszyldów lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Jan Marcin a Rodzicami jej Chrzestnymi byli wyzej wymieniony Karol Wajsshan i Rozalia Szymaniewska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. -

 

 (-) Karol Wroński        (-) Karol Weisshan         (-) Herman Bock              

 (-) Xiądz Alekxander Maciej Roguski  Wikaryusz Parafii

       Panny Maryi

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,