Urodziła się: 27 listopada 1834 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Stanisław Hauschild (1800-?)

- Teressa Wittych (1805-1859)  ?

 

Rodzeństwo: (?)

- Leokadia Teofila (1829-?)

- Julianna Zofia (1831-?)

- Wiktorya Franciszka (1832-1906)

- Emilia Teressa (1835-?)

- Fryderyk Leopold Franciszek (1838-1855)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Teressy (Anny) ?

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1834, 10 grudnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1833-1835, strona 339, numer aktu 676

 

Działo się w Warszawie dnia dziesiątego Miesiąca Grudnia Tysiąc Osmset trzydziestego czwartego Roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Stanisław Hauszyld Mayster krawiecki, liczący lat trzydzieści cztery, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej pod liczbą piętnastą zamieszkały, w obecności Andrzeia Zawrewicza Maystra krawieckiego liczącego lat czterdzieści dwa przy ulicy Bielańskiej pod liczbą sześćset ośm tudzież Karola Kurzyńskiego Dziada kościelnego, liczącego lat sześćdziesiąt przy ulicy Świętoiańskiej pod liczbą czwartą, obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiey urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego, na dniu dwudziestym siódmym Listopada Roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego Małżonki Anny z Wittychów [1]

 

mającej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostało Jmię Maryanna, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Andrzey Zawrewicz z Zuzanną Kreutzberg. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt Stawającemu i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami pierwszym, drugi zaś Świadek pisać nie umie.

 

(-) Xiądz Walenty Greiffenberg Wikariusz Parafialny Świętego Jana.

  (-) Stanisław Hauszyld      ........ Oyciec

     (-) A. Zawrewicz

 

 

 

[1] - Proszę zwrócić uwagę w akcie chrztu występuje jako matka Anna Wittych,

        a  dodatkowo, następne dziecko Stanisława urodziło się po trzech miesiącach od

        narodzenia Maryanny. Jest tu jakaś nieścisłość. Najbardziej jest prawdopodobne,

        że Ksiądz pisarz pomylił tak miesiące urodzenia następnego dziecka Emilii, jak i imię

        matki, chyba że wydażyło się coś znacznie innego ?

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,