Urodziła się: 19 października 1829 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Stanisław Hauschild (1800-?)

- Teressa Wittych (1805-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

- Wiktorya Franciszka (1832-1906)

- Julianna Zofia (1831-?)

- Maryanna (1834-?)

- Emilia Teressa (1835-?)

- Fryderyk Leopold Franciszek (1838-1855)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Teressy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 4 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1829-1830, strona 267, numer aktu 533

 

Działo się w Warszawie dnia Czwartego Listopada Tysiąc Osmset Dwudziestego Dziewiątego Roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Stanisław Hauschild Krawiec lat dwadzieścia osm mający w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset siemdziesiąt dwa zamieszkały w obecności Józefa Ornowskiego Asesora Sądu Kryminalnego lat dwadzieścia pięć i Andrzeja Zawrewicza Krawca lat trzydzieści trzy mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu Dziewiętnastym października roku bieżącego o godzinie drugiej z południa ziego Małżonki Teressy z Wytychów lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza niżej podpisanego odbytym nadane zostały Jmiona: Leokadya, Teofila, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wyrażony: Józef Ornowski i Wanda Cochet. Meldunek spóźniony dla interesów Familiynych. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Stawającego i Świadków podpisanym został.

 

                                  (-) Xiądz  Marcin Zaruski za Proboszcza

    (-) Stanisław Hauszyld       (-) Józef Ornowski     (-) Andrzej Zawrewicz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,