Urodziła się: 26 listopada 1832 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Stanisław Hauschild (1800-?)

- Teressa Wittych (1805-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

- Leokadia Teofila (1829-?)

- Julianna Zofia (1831-?)

- Maryanna (1834-?)

- Emilia Teressa (1835-?)

- Fryderyk Leopold Franciszek (1838-1855)

 

Mąż:

- Stanisław Smelkowski (1840-?) [1]

 

Ślub: 18 stycznia 1874 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 30 kwietnia 1906 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Teressy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1832, 13 grudnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1830-1832, strona 303, numer aktu 605

 

Działo się w Warszawie dnia trzynastego Miesiąca grudnia Tysiąc Osmset trzydziestego drugiego Roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Stanisław Hauszyld Mayster Krawiecki, liczący lat trzydzieści trzy, w Warszawie przy ulicy Nowomieyskiey pod liczbą Czterysta Siedmdziesiąt Sześć zamieszkały, w obecności Fryderyka Wittig Maystra Garbarskiego liczącego lat pięćdziesiąt pięć przy ulicy Dziekania pod liczbą Dziewięćdziesiątą tudzież Józefa Rasińskiego Zakrystiana przy Kościele Parafij tutejszej, liczącego lat pięćdziesiąt przy ulicy Kanonie pod liczbą Siedmdziesiąt dziewiątą, obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiey urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego, na dniu dwudziestym szóstym Listopada roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego Małżonki Teressy z Wittigów, mającej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Wiktorya Franciszka, a Rodzicami iego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Fryderyk Wittig z Antoniną Sądowską. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu słabości Matki. Niniejszy Akt Stawającemu i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

(-) Xiądz Michał Poczyski Wikaryusz Metropolitalny Warszawski

         (-) Stanisław Hauszyld     Oyciec         (-) F. Wittig

                                                                                    (-) Józef Rasiński

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok urodzenia na podstawie wieku z aktu ślubu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,