Urodził się: 15 grudnia 1838 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Stanisław Hauschild (1800-?)

- Teressa Wittych (1805-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

- Leokadia Teofila (1829-?)

- Julianna Zofia (1831-?)

- Wiktorya Franciszka (1832-1906)

- Maryanna (1834-?)

- Emilia Teressa (1835-?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 17 sierpnia 1855 roku (piatek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Warszawie

 

? dziecko Stanisława i Teressy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1839, 6 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1838-1840, strona 29, numer aktu 56

 

Działo się w Warszawie dnia szustego Miesiąca Lutego tysiąc osmset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie drugiej zpołudnia. Stawił się Stanisław Hauszyld Mayster Krawiecki, liczący lat trzydzieści pięć, w Warszawie przy ulicy Świętoiańskiej pod liczbą piętnastą zamieszkały, w obecności Andrzeia Zawrewicza Maystra Krawieckiego liczącego lat czterdzieści siedm przy ulicy Bielańskiej pod liczbą sześćset ośm tudzież Jakóba Figarskiego takoż Maystra Krawieckiego, liczącego lat trzydzieści ośm przy ulicy Świętoiańskiey pod liczbą dziewiętnastą, obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiey urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego, na dniu piętnastym Grudnia Roku zeszłego o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego Małżonki Teressy z Wittychów, lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Fryderyk Leopold Franciszek, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli Franciszek Pottemski w Jmieniu Fryderyka Berg Jenerała z Karoliną Wiemsberger w Jmieniu Leopoldyny Berg Jenerałowey. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy Akt Stawającemu i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

(-) Xiądz August Sieklucki Wikaryusz Metropolitalny Warszawski

(-) Stanisław Hauszyld  Oyciec    (-) Andrzei Zawrewicz

                                                         (-) Figurski Jakób

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1855, 18 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1854-1856, strona 243, numer aktu 128

 

Działo się w Warszawie dnia ośmnastego Miesiąca Sierpnia tysiąc ośmset pięćdziesiąt piątego roku, o godzinie dzesiątej z rana Stawił się Ryszard Zawrewicz Rękawicznik i Antoni Wittych Czeladnik Krawiecki obadwóch pełnoletni w Warszawie zamieszkali bracia Wujeczni zmarłego i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie drugiej zpołudnia w Warszawie przy Ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset ośmdziesiąt sześć umarł Franciszek Hauschildt kawaler terminator garbarski lat ośmnaście żyjący urodzony w Warszawie z niegdy Stanisława Hauschildt i żyjącej Teressy z Wyttychów Małżonków. Przekonwaszy się o zejściu wspomnianego Franciszka Hauschildt Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas i Stawających.

 

(-) X. Kasper Wittman p.o. Proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego.

 

    (-) Ryszard Zawrewicz            (-) Antoni Wyttych

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,