Urodziła się: 15 listopada 1891 roku (niedziela) w Kaznowie

                            (par. Grodzisko, gm. Zelgoszcz, pow. turecki)

Rodzice:

- Stanisław Wyganowski (1865-1900)

- Anna Orzechowska (1868-1953)

 

Rodzeństwo: (5)

- Tadeusz (1889-1941)

- Jan (1893-1971)

- Stefan (1894-1960)

- Zofia (1895-1970)

- Jadwiga Helena (1896-1961)

 

Mąż:

- Tadeusz Henryk Józef Maringe (1888-1952)

 

Ślub: 10 sierpnia 1915 roku (wtorek) w Kościele pw. NPN

             Panny Maryi w Łasku     (gm. Łask, pow. sieradzki)

Dzieci: (4)

- Jerzy (1916-1944)

- Hanna (1917-1990)

- Stanisław (1918-1943)

- Zofia (1919-2017)

 

Zmarła: 15 maja 1990 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim,

                          (kw.4, rząd I, p. 14)  przy Aleii Katakumbowej

                          - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

Drugie dziecko Stanisława i Anny.

 

Pochodziła z rodziny szlacheckiej herbu Łodzia ze Zbylczyc

                                                                                      (gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki)

15 sierpnia 1915 roku bieże ślub z Tadeuszem Maringe.

Ślub odbywa się w Łasku w majątku Szweycerów, gdzie Tadeusz w tym okresie czasu był administratorem zobacz foto

 

Następnie wraz z mężem gospodarowała w majątku Smolina (gm. Brudzew, pow. turecki)

 

Była bardzo przesiębiorcza, wykazywała wiele inicjatyw i aktywności w każdych okolicznościach.

W okresie przejęcia przez Bank Kredytowy w Kole majatku rodzinnegow związku z bankructwem młyna - była dla męża dzielna towarzyszką, pomagajaca w utrzymaniu i kształceniu czworga dzieci.

W jednym z majątków administrowanym przez męża, w Golinie, zorganizowala stancję i szkołę dla kilkanaściorga dzieci ( z kadrą pedagogiczną szkoły średniej z miasteczka), aby umożliwić swoim dziecią ukończenie szkoły elementarnej.

Później przeprowadziła się do Warszawy w celu dalszego ksztalcenia dzieci, ale nadal prowadziła stancję dla kilkunastu osób, zapewniając byt rodzinie, podczas gdy zarobki męża szly na spłatę długu.

 

W czasie II wojny światowej znalazła się w Warszawie zamieszkując przy ulicy Filtrowej 63. Tutaj podjęła działalność w organizacji "Muszkieterowie", współpracującej z Tajną Armią Polską i początkowo w mniejszym stopniu z ZWZ.

W jej mieszkaniu znajdowało się biuro Kazimierza Leskiego  "Bradla"- szefa kontrwywiadu Muszkieterów, a później po połączeniu z ZWZ - AK, oficera i szefa jednej z komórek kontrwywiadu i wywiadu AK.

 

Nosiła pseudonim "CIOCIA TOLA" i pełniła rolę gospodarza biura oraz łączniczki.

Bardzo dobrze została oceniona w pracy konspiracyjnej przez swoich zwierzchników.

W 1942 roku przeszła wraz z całą komórką do Armii Krajowej do wydziału Legalizacji i Techniki Oddziału II KG AK, zajmującej się tworzeniem fałszywych dokumentów, kierowanego przez Stanisława Jankowskiego "Agatona".

Równoczesnie mieszkanie Maring'ów bylo lokalem przejściowym dla jednostek Delegatury Rządu do spraw Rolnictwa. Służył równiez grupom młodych ludzi "Wachlarza", przygotowywujacych się do akcji. Od czasu do czasu był przejściowym schronieniem dla ludzi spalonych i cichociemnych.