Ślub Tadeusza Maringe i Antonilli Wyganowskiej

Łask - 10 sierpnia 1915 rok

 

w górnym "męskim" rzędzie od lewej (stoją): 1, 2, 3, Witold Maringe (stoi wyżej), Stefan Wyganowski, Janusz Szweycer, 7, 8, 9, Tadeusz Wyganowski.

 

poniżej w "żeńskim" rzędzie od lewej (stoją): 1, 2, 3, 4, Zofia Wyganowska (1869-1942), Maria (Muszka) Karnkowska, Wituska, 6, 7, Jadwiga Maringe, Zofia Wyganowska siostra Antonillii, 10.

 

w środkowym rzędzie od lewej (siedzą): 1, Kazimierz Orzechowski, Zofia Orzechowska, Antonilla Wężyk, Tadeusz Maringe, Antonilla Wyganowska, Leonard Maringe, Zuzanna Kożuchowska, 9, 10.

 

w dolnym rzędzie od lewej (siedzą): Andrzej Szweycer, Stanisław Szweycer, Antoni Radziszewski.