Urodził się: 14 lutego 1894 roku (środa) w Kaznowie  

                         (par. Grodzisko, gm. Zelgoszcz, pow. turecki)

Rodzice:

- Stanisław Wyganowski (1865-1900)

- Anna Orzechowska (1868-1953)

 

Rodzeństwo: (5)

- Tadeusz (1889-1941)

- Antonilla (1891-1990)

- Jan (1893-1971)

- Zofia (1895-1970)

- Jadwiga Helena (1896-1961)

 

Żona:

- Maria Karnkowska (1894-1970)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (2)

- Stanisław (1919-2017)

- Zofia (1921-2006)

 

Zmarł: 19 lutego 1960 roku (piątek) w Józefowie

               (miasto i gmina, pow. otwocki)

Pochowany: na Cmentarzu w Józefowie

 

Czwarte dziecko Stanisława i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:

 

Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Łodzia ze Zbylczyc.

 

Był z zawodu rolnikiem, studiował na SGGW w Warszawie.

 

Ożeniwszy się z Marią Karnkowską wszedł w posiadanie folwarku Ligota, wniesiony we wianie, później sprzedany.

 

Brał udział w wojnie Polsko-Rosyjskiej 1920 roku jako ochotnik w 203 pułku Ułanów, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

Następnie był właścicielem folwarku Pokrzywnica ( gm. Piątek, pow. łęczycki),

który otrzymał w spadku po rodzinie.

 

Prezes Związku Ziemian pow. łęczyckiego, poseł na Sejm (1935-1939).

 

Po wysiedleniu przez Niemców 1939 roku z Pokrzywnicy zamieszkał w raz z rodziną w Łowiczu, gdzie założył palarnie kawy i suszarnie cykorii, firmę pod nazwą "Turek"(przetrwała do dzisiaj).

Po wojnie jako prywatny przedsiębiorca, nie mógł funkcjonować, fabrykę upaństwowiono, a Stefanowi powierzono funkcję dyrektora.

 

W roku 1947 został aresztowany i więziony przez władze PRL-u w Michalinie pod Włocławkiem. Więzienie Michalin było zwane polskim obozem koncentracyjnym.

Tam spędził 2 lata i nabawił się gruźlicy, która była bezpośrednią przyczyną późniejszej jego śmierci.

 

Po wyjściu z więzienia przeniósł się do Józefowa.

 

W latach 50-tych pracował w Centrali Nasiennej i w firmie "Buczyński" na stanowisku kierownika działu rolnego.