Urodził się: 7 grudnia 1919 roku (niedziela) w Ligocie

                         (par. Burzenin, gm. Majaczewice, pow. łaski)

Rodzice:

- Stefan Wyganowski (1894-1960)

- Maria Karnkowska (1894-1970)

 

Rodzeństwo: (1)

- Zofia (1921-2006)

 

Żona:

- Elżbieta Irena Targowska (1918-2001)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (3)

- Joanna (1945-1953)

- Stanisław Filip (1954)

- Jan Jakub (1955)

 

Zmarł: 13 października 2017 roku (piątek) w Warszawie

               

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Stefana i Marii.

 

Doktor nauk ekonomicznych, urbanista, działacz samorządowy w Warszawie.

 

Dzieciństwo spędził w folwarku Ligota.

Następnie przeniósł się z rodzicami do folwarku Pokrzywnica (gm. Piątek, pow. łęczycki).

 

Pierwsze nauki odebrał w gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, a następnie w liceum,  zamieszkując w internacie.

 

W czasie II wojny brał udział w walkach kampanii wrześniowej, służąc w VII Pułku Ułanów, a następnie w Armii Krajowej (m.in. w II Dywizji Pichoty, okręg "Jodła").

W partyzantce brał udział w akcji "Burza".

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu "Polonia Restituta", Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Po wojnie najpierw zamieszkiwał przez 2 lata w Łodzi.

 

Następnie przeniósł się do Warszawy. Tu ukończył SGH. Od 1950 roku pracował w zawodzie urbanisty, w instytutach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północ-Wschód, Pracownia Urbanistyczna Województwa Warszawskiego, Instytut Urbanistyki i Archtektury gdzie był dyrektorem.

 

W latach 1964-65 studiował we Francji.

 

Prowadził także wykłady na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej.

 

W latach 1968-1972 członek komitetów Polskiej Akademii Nauk.

 

W 1974 roku wyjechał na kontrakt do Algierii. Do kraju wrócił w 1980 roku.

 

Od 1982 roku członek NSZZ "Solidarność".

 

30 stycznia 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki mianował go prezydentem Warszawy, funkcję tą piastował do 5 października 1994 roku.

 

W 1993 roku bezskutecznie startował w wyborach do Senatu z ramienia BBWR.