Urodziła się: 10 sierpnia 1917 roku (piątek) w Smolinie

                            (par. i gm. Brudzew, pow. kolski)

Rodzice:

- Tadeusz Henryk Józef Maringe (1888-1952)

- Antonilla Wyganowska (1891-1990)

 

Rodzeństwo: (3)

- Jerzy (1916-1944)

- Stanisław (1918-1943)

- Zofia (1919-2017)

 

Mąż:

- Henryk Norbert Majlert (1919-1987)

 

Ślub: 18 stycznia 1942 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie 

Dzieci: (3)

- Małgorzata (1943)

- Dorota (1946)

- Zdzisław Tadeusz (1951)

 

Zmarła: 28 maja 1990 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Tadeusza i Antonilli.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1917,

Kościół Parafialnypw. w Brudzewie

Księga Aktów Chrztów, Tom , strona , numer

 

 

Lata młodości spędziła w majątku swoich rodziców w Smolinie.

 

Absolwentka Gimnazjum im. J.Szachtmajerowej i Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu.

 

Po napaści Hitlerowskiej na Polskę, przenosi się z całą rodziną do Warszawy. Tutaj poznaje Henryka Majlerta i bierze z nim ślub.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1942, 18 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1942, strona 14, numer aktu

 

Działo się w Warszawie w parafji Świętego Jana dnia osiemnastego Stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Bronisława Sieńkowskiego i Zbigniewa Daszewskiego, pełnoletnich, urzędników w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym w Kościele Świętego Andrzeja (p.p. Kanoniczek) w Warszawie zawarte zostało religijne małżeństwo między: Henrykiem Norbertem Majlert, kawalerem, obywatelem, lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w majątku Marcelin w parafji Tarchomin dnia szóstego Czerwca tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku, synem Zdzisława i Haliny z Majlertów małżonków Majlertów, a Anną Maringe, panną, lat dwadzieścia cztery mającą, urodzoną w Smolinie w parafji Brudzewo dnia dziesiątego Sierpnia tysiąc dziewięćset siedemnastego roku, córką Tadeusza i Antoniny z Wyganowskich małżonków Maringe, oboje nowożeńcy zamieszkali w majątku Marcelin w parafji Tarchomin. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w parafialnym Kościele w Tarchominie w dniach dwudziestym ósmym Grudnia roku zeszłego, czwartym i jedenastym Stycznia roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej midzy sobą nie zawarli. Związek niniejszy pobłogosławiony został przez Księdza Jana Kurzynę, Kapelana Domu Księdza Bodziana na mocy upoważnienia wydanego przez Księdza Tadeusza Sitkowskiego pełniącego obowiązki proboszcza parafji tutejszej z dnia wczorajszego za numerem dwudziestym ósmym. Akt ten obecnym przeczytany przez Nas, nowożeńców i świadków podpisany został.

 

                                                                              (-) Ks. T. Sitkowski

(-) Henryk Norbert Majlert                      (-) Hanna Maringe

(-) Bronisław Sieńkowski          (-) Zbigniew Daszewski

 

 

Dziedzicząc po porzodkach francuskich i włoskich energię, zdolności organizacyjne i umieję

tność współpracy z ludzmi, mając wspólne zainteresowania z mężem "dzielnie mu pomagała" w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczo-warzywnego w Marcelinie   (dzisiaj osiedle w Warszawie)

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,