Urodził się: 6 czerwca 1919 roku (piątek) w Marcelinie

                         (par. Tarchomin, gm. Jabłonna, pow. warszawski)

Rodzice:

- Zdzisław Teodor Majlert (1885-1944)

- Halina Maria Majlert (1896-1982)

 

Rodzeństwo: (4)

- Benigna Janina (1914-1989)

- Zofia (1917-1994)

- Jan (1921-1985)

- Teresa Franciszka (1926)

 

Żona:

- Hanna Maringe (1917-1990)

 

Ślub: 18 stycznia 1942 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (3)

- Małgorzata (1943)

- Dorota (1946)

- Zdzisław Tadeusz (1951)

 

Zmarł:  17 kwietnia 1987 roku (piątek) w Marcelinie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Tarchominie (osiedle warszawskie)

 

? dziecko Zdzisława i Haliny.

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1942, 18 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1942, strona 14, numer aktu

 

Działo się w Warszawie w parafji Świętego Jana dnia osiemnastego Stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Bronisława Sieńkowskiego i Zbigniewa Daszewskiego, pełnoletnich, urzędników w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym w Kościele Świętego Andrzeja (p.p. Kanoniczek) w Warszawie zawarte zostało religijne małżeństwo między: Henrykiem Norbertem Majlert, kawalerem, obywatelem, lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w majątku Marcelin w parafji Tarchomin dnia szóstego Czerwca tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku, synem Zdzisława i Haliny z Majlertów małżonków Majlertów, a Anną Maringe, panną, lat dwadzieścia cztery mającą, urodzoną w Smolinie w parafji Brudzewo dnia dziesiątego Sierpnia tysiąc dziewięćset siedemnastego roku, córką Tadeusza i Antoniny z Wyganowskich małżonków Maringe, oboje nowożeńcy zamieszkali w majątku Marcelin w parafji Tarchomin. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w parafialnym Kościele w Tarchominie w dniach dwudziestym ósmym Grudnia roku zeszłego, czwartym i jedenastym Stycznia roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej midzy sobą nie zawarli. Związek niniejszy pobłogosławiony został przez Księdza Jana Kurzynę, Kapelana Domu Księdza Bodziana na mocy upoważnienia wydanego przez Księdza Tadeusza Sitkowskiego pełniącego obowiązki proboszcza parafji tutejszej z dnia wczorajszego za numerem dwudziestym ósmym. Akt ten obecnym przeczytany przez Nas, nowożeńców i świadków podpisany został.

 

                                                                              (-) Ks. T. Sitkowski

(-) Henryk Norbert Majlert                       (-) Hanna Maringe

(-) Bronisław Sieńkowski          (-) Zbigniew Daszewski

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,