Urodziła się: 31 marca 1835 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Leonard Louiz Maringe (1782-1845)

- Elżbieta Katarzyna Boretti (1800-1871)

 

Rodzeństwo: (12)

- Eleonora Józefa (1820-1878)

- Leonard Ludwik junior (1821-1904)

- Felicjanna (1822-?)

- Ludwik (1823-?)

- Antoni Franciszek (1824-1826)

- Wiktor Felix (1827-1912)

- Mikołaj Józef (1828-1832)

- Zofia (1833-1834)

- Natalia Antonina Maryanna (1839-1841)

- Michał (?)

- Izabela (?)

- Bogusława (?)

 

Mąż: (2)

1. Kazimierz Bolesław Roztropowicz (1830-1856)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Józef (1855-1855)

 

2. Antoni Jan Hauszyld (1832-1902)

 

Ślub: 21 sierpnia 1858 roku (sobota) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: (2) umarli w dzieciństwie

 

Zmarła: 6 kwietnia 1880 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Leonarda i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1835, 20 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1835, strona 159, numer aktu 318

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Dwudziestego Kwietnia Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego piatego Roku o godzinie trzy kwadranse na piątą popołudniu. Stawił się Leonard Maringe Obywatel z Warszawy lat pięćdziesiąt jeden liczący, w obecności Stefana Bonmier Obywatela z Warszawy lat pięćdziesiąt Ośm, tudzież Józefa Boretti Obywatela z Warszawy lat siedmdziesiąt dwa, mających, i okazał nam dziecię płci Żeńskiej Urodzone tu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc Ośmset pięćdziesiąt siedem dnia Trzydziestego pierwszego Marca Roku bieżącego o godzinie dziewiatej zrana z Jego Małżonki Katarzyny z Borettich lat Trzydzieści trzy mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Kornella Balbina a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Stefan Bonmier i Maryanna Witkowska. Akt ten stawającym i Świadkom przeczytany, i przez tychże podpisany został -

                                                                                                 (-) W Zastepstwie Proboszcza Xiądz Józef Bracki Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) L.Maringe                      (-) Etienne Bonmier

                                                            (-) Giuseppe Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1858, 21 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1858, strona 653, numer aktu 169

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Sierpnia, Tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Wiktora Maringe Obywatela lat trzydzieści i Teofila Boretti Obywatela lat dwadzieścia cztery mających, w Warszawie zamieszkałych, pierwszego pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć, drugiego pod liczbą Czterysta siedemdziesiąt trzy, na dniu dzisiejszym w obecności Naszej pobłogosławione zostało przez Księdza Bonawenturę Budkiewicza Rektora Akademii Duchownej Rzymsko katolickiej religijne małżeństwo między Antonim Janem Hauszyld kawalerem Dziedzicem Dóbr Kozłowa Biskupii w Parafii tejże, Powiecie Łowickim zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Antoniego Obywatela i jego małżonki Barbary z Rebandlów we wsi Kozłowie Biskupim zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm mającym, a Kornelią Rostropowicz wdową po obywatelu w Parafii tutejszej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedem zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Leonarda Maringe obywatela w Warszawie zmarłego i jego małżonki Katarzyny z Borettów w Warszawie zamieszkałej lat dwadzieścia trzy liczącej. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu piętnastym Sierpnia roku bieżącego w Parafii Kozłów Biskupi i tutejszej, od dwóch zaś zapowiedzi Władza Archidyecezyalna Duchowna Dyspensę udzieliła. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. -

 

(-) Antoni Hauszyld   (-) Kornelia Maringe Rostropowicz

(-) Wiktor Maringe              (-) Teofil Boretti

 

ślub blogosławiący (-) X. B.Budkiewicz    (-) Ksiądz Piotr Męczyński

                                                                                           Wikaryusz Parafi Panny Maryi

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1880, 7 kwietnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zejść, Tom z lat 1880-1882, strona 25, numer aktu 145

 

Odbyło się w Warszawie dwudziestego szóstego Marca / siódmego Kwietnia / tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Antoni Jan Hauszyld i Leonard Maringe Obywatele pełnoletni zamieszkujący w Warszawie i oświadczyli Nam, że wczorajszego dnia o godzinie w pół do ósmej wieczorem w Warszawie .......... umarła Kornelia Hauszyld ........... Antoniego Jana Hauszyld, czterdzieści trzy lata mająca, urodzona w Warszawie córka Leonarda i Katarzyny z domu Boretti małżonków Maringe. ....................................

 

               (-) Antoni Hauszyld                            (-) Leonard Maringe

               Ks.  Andrzej Ratke Wikariusz Metropolitalny

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,