Urodziła się: 14 stycznia 1820 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Leonard Louiz Maringe (1782-1845)

- Elżbieta Katarzyna Boretti (1800-1871)

 

Rodzeństwo: (12)

- Leonard Ludwik junior (1821-1904)

- Felicjanna (1822-?)

- Ludwik (1823-?)

- Antoni Franciszek (1824-1826)

- Wiktor Felix (1827-1912)

- Mikołaj Józef (1828-1832)

- Zofia (1833-1834)

- Kornella Balbina (1835-1880)

- Natalia Antonina Maryanna (1839-1841)

- Michał (?)

- Izabela (?)

- Bogusława (?)

 

Mąż:

- Jan Nepomucen Benedykt Walter (1817-1882)

 

Ślub: 7 listopada 1843 roku (wtorek) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Warszawie

            2 grudnia 1843 roku (sobota) zapis w Kościele pw. Panny Maryi             Bazylice Mariackiej w Krakowie

Dzieci: brak

 

Zmarła: 17 września 1878 roku (wtorek) w Krakowie

 

Pochowana: na Cmentarzu Rakowickim kw. La

                           - grobowiec rodzinny Walterów

 

Pierworodne dziecko Leonarda i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1820, 4 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Księga Chrztów Tom z lat 1817-1822, strona 272, numer aktu 321

 

Jaśnieoświecony Wielebny Ignacy Czyżewski ochrzcił dziecię urodzone dnia 14 stycznia z ulicy Krakowskie Przedmieście numer 415 tymi imionami Eleonora Marianna Katarzyna Józefa. Z Leonarda Maringe i Katarzyny z Borettów. Prawnie zaślubionych. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Boretti z Krystyną Piotrowską.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1843, 7 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1843, strona 652, numer aktu 200

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia siódmego Listopada Tysiąc Osimset Czterdziestego trzeciego roku o godzinie piatej w wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Jana Lapierre Naczelnika Wydziału Kancelaryi Przybocznej Dyrektora Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu zamieszkałego tu w Warszawie przy Ulicy Grzybowskiej pod liczbą Tysiąc pięćdziesiąt sześć,   lat pięćdziesiąt dwa, i Felixa Boretti Budowniczego Rządowego zamieszkałego tu w Warszawie przy Ulicy Górnej pod liczbą Dwa tysiące dziewięćset ośmdziesiąt siedem, lat czterdzieści pięć mających; na dniu dzisiejszym zawarte i pobłogosławione zostało religijnie Małżeństwo między Janem Nepomucenem Benedyktem dwóch Jmion Walter Kawalerem Obywatelem Wolnego Miasta Krakowa, tamże zamieszkałym, w Parafii Panny Maryi urodzonym w Tejże Parafii z Jana Nepomucena Walter Obywatela i jego Małżonki Agnieszki z Stanowskich już nieżyjącej, lat dwadzieścia sześć mającym; a Eleonorą Maryanną Katarzyną Józefą Maringe Panną przy swych Rodzicach w Parafii tutejszej przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedem, urodzoną tu w Warszawie w Parafii Św. Jana z Leonarda Maringe Obywatela Miasta Warszawy i Jego Małżonki Katarzyny z Borettów; lat dwadzieścia trzy liczącą. — Małżeństwo to poprzedziły dwie Zapowiedzi w Parafii tutejszej w dniach dwudziestym dziewiątym Października i piątym bieżącego miesiąca i roku, od trzeciej  zaś Władza Archidiecezyalna Duchowna na dniu dzisiejszym za Numerem Trzy tysiące sto ośm Dyspensę udzieliła, a w Parafii Panny Maryi w Mieście Krakowie w dniu ósmym Października roku bieżącego jedną zapowiedź, a od dwóch Władza Duchowna Dyecezyi Krakowskiej na dniu dwunastym Października roku bieżącego za Numerem Trzy tysiące sto piętnaści Dyspensę udzieliła, jako też pozwolenie ustne przez obecnego Ojca ze strony Nowozaślubionego i obojga Rodziców ze strony Nowozaślubionej udzielone zostało. Tamowania Małżeństwa niezaszło.— Małżonkowie nowi oświadczają iż umowę przedślubną na dniu podług starego stylu dwudziestym trzecim Października, a podług nowego czwartym listopada, roku bieżącego przed Marcinem Ciżmanowskim Pisarzem Aktowym Reyentowo Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Mazowieckiej zawarli. Akt ten Stawającym przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali.—  Xiądz Antoni Kotowski Dziekan i Pref. Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie Orderu Św. Stanisława Kawaler. (-) podpis

 

(-) Jan Nepomucen Walter                 (-) Józefa Maringe

(-) Leonard Maringe          (-) Katarzina Maringe     (-) J. Lapierre

(-) J. N. Walter                (-) Felix Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    Kościelny

 

 

Rok 1878,

Kościół

Księga Zgonów, Tom 1878, strona , numer .

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,