Urodził się: 10 września 1828 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Leonard Louiz Maringe (1782-1845)

- Elżbieta Katarzyna Boretti (1800-1871)

 

Rodzeństwo: (12)

- Eleonora Józefa (1820-1878)

- Leonard Ludwik junior (1821-1904)

- Felicjanna (1822-?)

- Ludwik (1823-?)

- Antoni Franciszek (1824-1826)

- Wiktor Felix (1827-1912)

- Zofia (1833-1834)

- Kornella Balbina (1835-1880)

- Natalia Antonina Maryanna (1839-1841)

- Michał (?)

- Izabela (?)

- Bogusława (?)

 

Zmarł: 2 kwietnia 1832 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

 

? dziecko Leonarda i Elżbiety Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1828, 8 października (środa)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów Tom 1826, strona 420, numer aktu 839

 

Działo się w Warszawie dnia Ósmego Października tysiąc osimset dwudziestego ósmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Leonard Maringe Obywatel Właściciel Domu tu w Warszawie zamieszkały lat czterdzieści cztery liczący, w obecności Józefa Boretti Obywatela Właściciela, Architekta Rządowego w Warszawie zamieszkałego lat sześćdziesiąt siedem, tudzież Ludwika Lerand Obywatela z Warszawy, lat trzydzieści osiem mających i okazał Nam dziecię płci Męskiej, Urodzone tu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc osimset pięćdziesiąt siedem, dnia dziesiątego września roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem, z Jego Małżonki Katarzyny z Borettów lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Mikołaj Józef, a Rodzicami Jego Chrzstnymi byli wyżej wymieniony Józef Boretti, i Elżbieta Lerand Obywatelka zamężna. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytano przez Oyca i Świadków podpisany został. -

                                                                                                 (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domanowski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

(-) Leonard Maringe    (-) Giuseppe Boretti    (-) Ludwik Lerand

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1832, 3 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1832, strona 1225, numer aktu 439

 

Działo się w Warszawie Dnia Trzeciego Kwietnia Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego Drugiego Roku, o godzinie Osmej z rana. Stawili się Leonard Maringe Obywatel Właściciel Domu, lat czterdzieści osm Oyciec Zmarłego, i Wincenty Dąbrowski Obywatel Królestwa Polskiego Lat sześćdziesiąt cztery liczący, obadwa w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie Piątej po południu umarł Mikołay Józef Maringe Dziecię przy Rodzicach  tu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc Osmset pięćdziesiąt siedem Lat Trzy miesięcy Osm mający Syn Leonarda i Katarzyny z Borettow Małżonków Maringe, Rodem z Warszawy. Po przekonaniu się o zejściu Maringe dziecięcia, Akt ten stawającym przeczytany i przez tychże podpisany został.

                                                          (-) W Zastępstwie Proboszcza Xiądz

Jgnacy Kamiński Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Leonard Maringe                   (-) Wincenty Dąbrowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,