Urodziła się: 9 lipca 1839 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Leonard Louiz Maringe (1782-1845)

- Elżbieta Katarzyna Boretti (1800-1871)

 

Rodzeństwo: (11)

- Eleonora Józefa (1820-1878)

- Leonard Ludwik junior (1821-1904)

- Felicjanna (1822-?)

- Ludwik (1823-?)

- Antoni Franciszek (1824-1826)

- Wiktor Felix (1827-1912)

- Mikołaj Józef (1828-1832)

- Zofia (1833-1834)

- Kornella Balbina (1835-1880)

- Michał (?)

- Izabela (?)

- Bogusława (?)

 

Zmarła: 22 marca 1841 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Leonarda i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1839, 29 sierpnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1839, strona 299, numer aktu 597

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego dziewiątego Sierpnia tysięcznego Osimsetnego trzydziestego dziewiatego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Leonard Maringe Kupiec lat pięćdziesiąt pięć mający, w obecności Wiktora Martelle Obywatela lat pięćdziesiąt trzy, i Jana Skaliszewskiego Obywatela Urzędnika Kommisaryatu lat trzydzieści liczących , w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc Ośmset pięćdziesiąt siedem, dnia dziewiątego Lipca roku bieżącego o godzinie piątej po południu, z Jego Małżonki Katarzyny z Borettów lat trzydzieści ośm mającej: dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Natalia Antonina Maryanna, a Rodzicami Jego Chrzstnymi byli wyżej wymieniony Wiktor Martelle i Maryanna Otto. — Akt ten Stawającym przeczytany i przez tychże podpisany został. —

                                                    (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

(-) Leonard Maringe    (-) Jan Skaliszewski    (-) Viktor Martelle

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1841, 23 marca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1841, strona 814, numer aktu 276

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego trzeciego Marca Tysiąc Ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie osmej z rana. Stawili się Leonard Maringe lat pięćdziesiąt siedm i Stanisław Kurczyński lat trzydzieści liczący obadwa Obywatele w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej w nocy, umarła Natali Maringe, Córka Obywatela w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedm, rok i miesięcy dziewięć mająca, urodzona w Warszawie z Leonarda i Katarzyny z Borettów Małżonków Maringe. Po przekonaniu się o zejściu Natalii Maringe Akt ten stawającym przeczytany i przez tychżepodpisany został.-

                                                          (-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciey Roguski Wikariusz Parafii Panny Maryi

(-) L. Maringe                (-) Stanisław Kurczyńsky

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,