Urodził się: 31 lipca 1855 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Kazimierz Bolesław Roztropowicz (1830-1856)

- Kornella Balbina Maringe (1835-1880)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: brak

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki (2)

- umarli w niemowlęctwie

 

Zmarł: 6 sierpnia 1855 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Kazimierza i Kornellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1855, 7 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1829, strona 174, numer aktu 348

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia siódmego Sierpnia Tysiąc osimset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Kazimierz Rostropowicz obywatel lat dwadzieścia sześć liczący w obecności Józefa Boretti Budowniczego Rządowego, lat trzydzieści i Michał Rybickiego obywatela lat czterdzieści ośm mających w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w Warszawie przy Ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc osmset pięćdziesiąt siedm, dnia trzydziestego Lipca roku bieżącego o godzinie piątej rano, zjego małżonki Kornelli z Maringe lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym zwody zaraz po urodzeniu przez Księdza Hilarego Franciszkana odbytym nadane zostało imię Józef.

Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali.

 

(-) Xiądz Józef Brodzki Prefekt Kościoła

(-) Kazimierz Rostropowicz        (-) Józef Boretti  (-) M.Rybicki

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1855, 7 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z roku 1855, strona 392, numer aktu 1175

 

Działo się w Warszawie dnia siódmego Sierpniaa Tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie dwunastej wpołudnie. Stawili się Kazimierz Rostropowicz Obywatel lat dwadzieścia sześć i Józef Boretti Budowniczy Rządowy lat trzydzieści liczący, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie piątej po południu, umarł Józef Rostropowicz Syn obywatela, tu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąć osmset pięćdziesiąt siedm, dni siedm żyjący, urodzony w Warszawie z Kazimierza i Kornelli z Maringe małżonków Rostropowiczów. Po przekonaniu się o zejściu Rostropowicza. Akt ten stawającym przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. —

                                  (-) Xiądz Józef Brodzki Prefekt Kościoła

 

             (-) Kazimierz Roztropowicz   (-) Józef  Boretti

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,