Urodził się: 15 czerwca 1832 roku (piątek) w Warszawie

                         (par. pw. Św. Krzyża)

                         (chrzczony par. pw. Św. Klemensa w Nadarzynie)

Rodzice:

- Antoni Ignacy Hauschild (1801-1873)

- Barbara Dorota Rebandel (1796-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa matki: ()

- Anatolia Schamel (1824-1851)

- Paulina Helena Schamel (1826-1827)

rodzone: (7)

- Dominik Ludwik (1827-?)

- Józef Jan (1828-?)

- Helena Wiktoria (1829-?)

- Julianna Ewa (1829-1893)

- Wanda Maria (1831-1865)

- Emma (1837-1920)

- Teofila (1837-?)

 

Żona: (2)

1. Kornellia Balbina Maringe (1835-1880)

 

Ślub: 21 sierpnia 1858 roku (sobota) w Kościele pw. Panny Maryi              w Warszawie

Dzieci: (2) umarli w dzieciństwie

 

2. Matylda Wincentyna Kryńska (1863-1926)

 

Ślub: 4 lutego 1883 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Michalina Eustachia (1884-?)

- Zygmunt Antoni (1886-?)

- Stanisław Marian (1886-1946)

- Antoni Franciszek (1891-1892)

 

Zmarł: (?) 1902 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Szóste dziecko Antoniego a Barbary.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1833, 13 czerwca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Klemensa w Nadarzynie

Księga Chrztów, Tom z roku 1833, strona 24, numeru aktu 48

 

Działo się w Miescie Nadarzynie dnia trzynastego Czerwca Tysiąc Osmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie szóstey po południu. Stawił się Wincenty Antoni Hauszyld, Dzierżawca wsi Derdów, w Derdach zamieszkały, lat trzydzieści cztery mający w obecności Antoniego Dembickiego lat czterdzieści, tudzież Franciszka Puntera lat czterdzieści dwa maiących, obydwóch obywateli w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiey, urodzone w Warszawie pod numerem tysiąc siedemset sześćdziesiąt dziewięć, przy Ulicy Alexandryi dnia piętnastego Czerwca, roku tysiąc osmset trzydziestego drugiego o godzinie piątej zrana — z iego Małżonki Barbary z Rewandlów lat trzydzieści cztery maiacey — dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostały Jmiona Antoni Jan, a Rodzicami iego chrzstnymi byli wyżey wspomniany Antoni Dembicki i Wilchelmina Stenzel, w asystencyi Franciszka Puntera, Teresy Tomczyńskiey, tudzież Krzysztofa Hauszylda i Elżbiety Rewandel. Akt stawającym świadkom przeczytany przez Nas i przez Osoby wyrażone w Akcie podpisane zostały. —

 

(-) Wincenty Antoni Hauszyld Oyciec               (-) X.W. Głuchowski K.USC

        (-) Antoni dębicki               (-) Franciszek Punter

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1858, 21 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1858, strona 653, numer aktu 169

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Sierpnia, Tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Wiktora Maringe Obywatela lat trzydzieści i Teofila Boretti Obywatela lat dwadzieścia cztery mających, w Warszawie zamieszkałych, pierwszego pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć, drugiego pod liczbą Czterysta siedemdziesiąt trzy, na dniu dzisiejszym w obecności Naszej pobłogosławione zostało przez Księdza Bonawenturę Budkiewicza Rektora Akademii Duchownej Rzymsko katolickiej religijne małżeństwo między Antonim Janem Hauszyld kawalerem Dziedzicem Dóbr Kozłowa Biskupii w Parafii tejże, Powiecie Łowickim zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Antoniego Obywatela i jego małżonki Barbary z Rebandlów we wsi Kozłowie Biskupim zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm mającym, a Kornelią Rostropowicz wdową po obywatelu w Parafii tutejszej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedem zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Leonarda Maringe obywatela w Warszawie zmarłego i jego małżonki Katarzyny z Borettów w Warszawie zamieszkałej lat dwadzieścia trzy liczącej. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu piętnastym Sierpnia roku bieżącego w Parafii Kozłów Biskupi i tutejszej, od dwóch zaś zapowiedzi Władza Archidyecezyalna Duchowna Dyspensę udzieliła. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. -

 

(-) Antoni Hauszyld   (-) Kornelia Maringe Rostropowicz

(-) Wiktor Maringe              (-) Teofil Boretti

 

ślub blogosławiący (-) X. B.Budkiewicz    (-) Ksiądz Piotr Męczyński

                                                                                           Wikaryusz Parafi Panny Maryi

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1883, 4 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1881-1883, strona 27, numer aktu 53

 

Działo się w Warszawie dwudziestego trzeciego stycznia /: czwartego lutego:/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku wpół do piątej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków Klemensa Pniewskiego urzędnika i Jana Kałużyńskiego organisty, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawarte zostało dnia dzisiejszego religijne małżeństwo pomiędzy: Antonim Janem Hauszyldem czterdziesto dziewięcio letnim owdowiałym po żonie swojej Kornelli z domu Boretti * w tysiąc osiemset osiemdziesiątym roku w tutejszej Parafii zmarłej, obywatela urodzonego w Warszawie w Parafii św. Krzyża rodziców zmarłych: Antoniego Hauszylda obywatela i Barbary z domu Rebandel małżonków, na stałe zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć litera A, w Parafii Wszystkich Świętych, i Matyldą Wincentyną Kryńską panną, córką Wincentego Kryńskiego dzierżawcy majątku Kolonia Szopy i Marii z Dzwonkowskich małżonków, urodzonej w Szopach służewskiej Parafii, Warszawskiego obwodu, dwadzieścia lat mającej, zamieszkałą w Warszawie przy rodzicach na ulicy Świętojańskiej pod liczbą siedemnaście i szesnaście, w Parafii Świętwgo Jana. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawskim Parafialnym Kościele Świetego Jana, czternastego, dwudziestego pierwszego i dwudziestego ósmego stycznia bieżącego roku, i w Warszawskim Parafialnym Kościele Wszystkich Świetych jedna tylko zapowiedź czternastego stycznia bieżącego roku, od dwóch zapowiedzi ostatecznie zwolniono z zezwolenia Władz Duchownych Warszawskiej Archikatedry, od trzydziestego pierwszego stycznia bieżącego roku za numerkiem czterysta trzydziestym siódmym **. Nowożeńcy oznajmili, że oni nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrząd małżeństwa odbył się, z Nami podpisany. Akt ten po przeczytaniu z Nami w obecności świadków podpisany.

 

            (-) Matylda Kryńska                                 (-) Antoni Hauszyld

(-) Wincenty Kryński    Ojciec                          (-) Jan Kałużyńki

(-) Klemems Pniewski

(-) Ks. Władysław Seroszyński

 

..................................................................................................................................

*- oczywisty błąd w zapisie, gdyż Kornella była z domu Maringe

** - pozwolenie

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,