Chrzczony: 3 sierpnia 1801 roku (poniedziałek) w Warszawie

                        (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Żona:

- Barbara Dorota Rebandel (1796-?)

 

Ślub: 30 grudnia 1826 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (8)

- Dominik Ludwik (1827-?)

- Józef Jan (1828-?)

- Helena Wiktoria (1829-?)

- Julianna Ewa (1829-1893)

- Wanda Maria (1831-1865)

- Antoni Jan (1832-?)

- Emma (1837-1920)

- Teofila (1837-?)

 

Zmarł: 2 października 1873 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Drugie dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1801, 3 sierpnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1798-1801, strona 136, bez numeru

 

Ja Maciej Krzywowicz Wikariusz Warszawski ochrzciłem dziecko imionami. Antoni Ignacy syna Józefa Hauschild i Joanny z Herglów prawnie zaślubionych z ulicy Dunaj numer 134. Rodzicami chrzstnymi byli Antoni Hauschild z ulicy Kapitulna numer 533 i Katarzyna Romkowa z Krakowskiego Przedmieścia numer 413.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny:  łaciński   polski

 

 

Rok 1826, 30 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1830, strona 137, numer aktu 227

 

Działo się w Mieście Stołecznym w Warszawie dnia Trzydziestego Miesiąca Grudnia Tysiąc osiemset Dwudziestego Szóstego Roku o godzinie Jedenastej przed południem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Ferdynanda Gerlacha Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krakowskie Przedmieście pod Liczbą czterysta czternaście zamieszkałego, Lat sześćdziesiąt cztery mającego y Jana Stęcel Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krochmalney pod liczbą Tysiąc dwa zamieszkałego, Lat czterdzieści pięć mającego Na dniu dzisiejszym po odbytym Ślubie w Kościele Ewangelickim zawarte zostało Religiinie w Kościele ŚwiętoJanskim y przez Wielmożnego Xiędza Bonawenturę Budkiewicza Kanonika Augustowskiego pobłogosławione zostało Małżenstwo przy Assystencyi niżej podpisanego Parafialnego Proboszcza Między Wielmożnym Antonim Jgnacym dwóch Jmion Hauschildt Religji Katolickiej Młodzianem, Obywatelem, Fabrykantem Świec i mydła, w Warszawie przy Ulicy Piwnej pod liczbą dziewiędziesiąt pięć, przy Rodzicach y w domu Jch własnym, zamieszkałym, urodzonym tu w Warszawie, z Wielmożnych Józefa Obywatela y Joanny z Herglów małżonków Haushildtów w Warszawie zamieszkałych, lat dwadzieścia pięć mającym. a Panią Barbarą Dorotą dwóch Jmion z Rebandlów Schamelową Religii Ewangelickiey, po niegdy Jgnacym Schamel Obywatelu, Majstrze profesyi Mydlarskiey dnia trzydziestego sierpnia Roku Tysiąc Osiemset dwudziestego piątego w Warszawie zmarłym Małżonku swym, pozostałą Wdową, Córką Beniamina Obywatela, maystra profesyi rzeżniczey y Anny Justyny z Duamanów, małżonków Rebandlów w Warszawie zamieszkałych, Lat trzydzieści mającą, tu w Warszawie zrodzoną, z profesyi Mydlarskiey utrzymującą się, w Warszawie przy Ulicy Alexandra, pod liczbą dwa tysiące Siedemset sześćdziesiąt dziewięć zamieszkałą. Małżenstwo to w Kościele wyznania Augsburskiego Ewangelickiego, poprzedziła iedna zapowiedz, w dniu dwudziestym szóstym miesiąca Grudnia roku bieżącego, od drugiey y trzeciey Zapowiedzi nastąpiła dyspensa przez Konsysterza wyznania Ewangelicko Augsburskiego, pod dniem dwudziestym czwartym miesiąca grudnia, roku bieżącego, wydana y do Aktu tego złożona, w Kościele Parafii

 

          (-) Xiądz Dawid Klatt Proboszcz Parafii Świętego Jana

(-) Antoni Jgnacy Hauszyld   (-) Barbara Dorota z Rebandlów Schamelowa

(-) Joseph Hauschildt   (-) Anna Justina Rebandel

                                                (-) Ferdinand Gerlach

                                                (-) Jan Stentzel

 

 

W latach 30-tych dzierżawca wsi Derdy (par. Nadarzyn, gm. Falenty, pow. warszawski).

Właściciel majątku Kozłów Biskupski nad Bzurą (gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski), który to kupił około 1850 roku od Antoniego Siemianowskiego.

Pod koniec XIX-go wieku majątek przeszedł w ręce rodziny Suskich.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,