Urodził się: 25 kwietnia 1886 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Antoni Jan Hauszyld (1832-1902)

- Matylda Wincentyna Kryńska (1863-1926)

 

Rodzeństwo: (?)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

rodzone: ()

- Michalina Eustachia (1884-?)

- Stanisław Marian (1886-1946)

- Antoni Franciszek (1891-1892)

 

Żona:

- Stefanja Ruszczak (1892-?)

 

Ślub: 9 stycznia 1917 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Aleksandra

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Zygmunt (1918-1918)

- Edward (1926-1939)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Antoniego i Matyldy, starszy bliźniak ze Stanisławem.

 

W 1918 roku inżynier, urzędnik ubezpieczeń od ognia we Włoszczowej.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1886, 25 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1885-1886, strona 52, numer aktu 179

 

Działo się w Warszawie

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1917, 9 stycznia (wtorek)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1917, strona 130, numer aktu 5

              Działo się w Warszawie w Parafji Św. Alexandra dnia dziewiątego Stycznia tysiąc

dziewięćset siedemnastego roku, o godzinie jedenastej i pół rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Stanisława Kryńskiego i Bolesława Góreckiego, przemysłowców, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym, zawarte zostało religijne małżeństwo między: Zygmuntem Antonim /2 imion/ Hauszyld, kawalerem, inżynierem liczącym lat trzydzieści, urodzonym w Warszawie w parafji Najświętrzej Maryi Panny, synem Antoniego Jana /2 imion/ i Matyldy z Kryńskich małżonków Hauszyld, — a Stefanją Ruszczak, panną przy rodzicach, liczącą lat dwadzieścia cztery, urodzoną w Warszawie w Parafji Świetej Trójcy, córką Juljana Napoleona /2 imion/ i Karoliny z Okuniewskich małżonków Ruszczak, — obojgiem zamieszkałych w Warszawie, w parafji tutejszej pierwszym przy ulicy Mokotowskiej, pod numerem tysiąc sześćset siedemdziesiątym pierwszym, a drugą przy ulicy Żórawiej pod numerem pięć tysięcy pięćset dwudziestym szóstym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w dniach dziewiętnastym, dwudziestym szóstym Listopada i trzecim Grudnia roku zeszłego. Nowożeńcy oświadczyli, żę umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzędu religijnego dopełnił Ksiądz Henryk Zarembowicz, tutejszy Wikarjusz. Akt nieniejszy po przeczytaniu przez nowożeńców i świadków został podpisany. —

                                                                                               (-) Ks. J. Krasiński

 

 

 

 

 

      (-) Zygmunt Hauszyld        (-) Stefanja Ruszczak

 

       (-) Stanisław Kryński

 

       (-) Bolesław Górecki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,