Urodziła się: 18 lipca 1862 roku (piątek) w Szopach Polskich

                            (par. Służew, gm. Mokotów,  pow. warszawski)

Rodzice:

- Wincenty Kryński (1828-?)

- Marianna Dzwonikowska (1837-1902)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (1)

- Józefa Teresa Czesława (1860-?)

rodzone: ()

- Stanisław Jan (1864-?)

- Teresa Ewa (1866-?)

- Wacław Józef (1867-?)

 

Mąż:

- Antoni Jan Hauszyld (1832-1902)

 

Ślub: 4 lutego 1883 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Michalina Eustachia (1884-?)

- Zygmunt Antoni (1886-?)

- Stanisław Marian (1886-?)

- Antoni Franciszek (1891-1892)

 

Zmarła: 18 października 1926 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wincentego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1883, 4 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów Tom z lat 1881-1883, strona 27, numer aktu 53

 

Działo się w Warszawie dwudziestego trzeciego stycznia /: czwartego lutego:/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku wpół do piątej po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków Klemensa Pniewskiego urzędnika i Jana Kałużyńskiego organisty, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawarte zostało dnia dzisiejszego religijne małżeństwo pomiędzy: Antonim Janem Hauszyldem czterdziesto dziewięcio letnim owdowiałym po żonie swojej Kornelli z domu Boretti * w tysiąc osiemset osiemdziesiątym roku w tutejszej Parafii zmarłej, obywatela urodzonego w Warszawie w Parafii św. Krzyża rodziców zmarłych: Antoniego Hauszylda obywatela i Barbary z domu Rebandel małżonków, na stałe zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć litera A, w Parafii Wszystkich Świętych, i Matyldą Wincentyną Kryńską panną, córką Wincentego Kryńskiego dzierżawcy majątku Kolonia Szopy i Marii z Dzwonkowskich małżonków, urodzonej w Szopach służewskiej Parafii, Warszawskiego obwodu, dwadzieścia lat mającej, zamieszkałą w Warszawie przy rodzicach na ulicy Świętojańskiej pod liczbą siedemnaście i szesnaście, w Parafii Świętwgo Jana. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawskim Parafialnym Kościele Świetego Jana, czternastego, dwudziestego pierwszego i dwudziestego ósmego stycznia bieżącego roku, i w Warszawskim Parafialnym Kościele Wszystkich Świetych jedna tylko zapowiedź czternastego stycznia bieżącego roku, od dwóch zapowiedzi ostatecznie zwolniono z zezwolenia Władz Duchownych Warszawskiej Archikatedry, od trzydziestego pierwszego stycznia bieżącego roku za numerkiem czterysta trzydziestym siódmym **. Nowożeńcy oznajmili, że oni nie zawierali umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrząd małżeństwa odbył się, z Nami podpisany. Akt ten po przeczytaniu z Nami w obecności świadków podpisany.

 

            (-) Matylda Kryńska                                 (-) Antoni Hauszyld

(-) Wincenty Kryński    Ojciec                          (-) Jan Kałużyńki

(-) Klemems Pniewski

(-) Ks. Władysław Seroszyński

 

..................................................................................................................................

*- oczywisty błąd w zapisie, gdyż Kornella była z domu Maringe

** - pozwolenie

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1926, 19 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1926, strona 89, numer aktu 537

 

Działo sie w Warszawie w Kancelaryi Parafii Św. Aleksandra dnia dziewiętnastego października tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Juljan Wiśniewski, handlowiec i Stanisław Wojciechowski, woźny, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że wczoraj o godzinie dziesiątej i pół rano , w Warszawie przy ulicy Kruczej pod numerem tysiąc siedemset dwunastym lit. a zmarła Matylda Hauszyld, wdowa  przy rodzinie, licząca lat sześćdziesiąt cztery, urodzona w Szopach-Polskich powiatu Warszawskiego, córka Wincentego i Maryi z Dzwonkowskich, małżonków Kryńskich. Po przekonaniu się o śmierci Hauszyldowej, akt niniejszy po odczytaniu przez Nas i Stawających Podpisany został. —

 

 (-) JWiśniewski        (-) S. Wojciechowski

                                                                                                  (-) Ks. nieczytelnie

 

 

 

 

 


 

Źródła: 

  • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.
  • Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,