Urodził się: 17 października 1800 roku (piątek) w Płocku

                         (chrzczony par. pw. Św. Bartłomieja)

Rodzice:

- Jan Benedykt Betcher (1778-1831)

- Teofila Kozińska (1783-?)

 

Rodzeństwo: (9)

- Marianna starsza (1801-1809)

- Felix (1804-1852)

- Marianna młodsza (1804-?)

- Ignacy Teofil (1806-?)

- Józefa Julianna (1807-?)

- Tadeusz (1811-?)

- Alexander Józef (1812-?)

- Julianna (1815-1840)

- Emilia (1819-?)

 

Żona: (2)

1. Petronella Boretti (1810-1840)

 

Ślub: 22 maja 1828 roku (czwartek) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: (3)

- Józef (1829-1829)

- Władysław Jan (1831-?)

- Aniela Maryanna (1835-?)

 

2. Prowidencya Zawisza (1813-?)

 

Ślub: 16 maja 1842 roku (poniedziałek) w Bądkowie Kościelnym

            (par. Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń, pow. lipnowski)

Dzieci: (1)

- Alfons (1843-?)

 

Zmarł: 20 czerwca 1865 roku (wtorek) w Wólce Bachorskiej

               (par. i gm. Buczek, pow. łaski)

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Pierworodne dziecko Jana i Teofilii.

 

Architekt, budowniczy województwa mazowieckiego.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1800, 26 grudnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Płocku

Księga Chrztów, Tom z lat 1772-1817, strona 138, numeru brak

 

Rok 1800 dnia 26 Grudnia Ja Bartłomiej Mirecki Dziekan Kolegiaty, Proboszcz Parafii Płockiej w ceremoni domowej ochrzciłem dziecko urodzone 17 października roku bieżącego następującymi imionami Ludwik i Florenty Szlachetnych Jana Betcher i Teofilii z domu Kozińskiej Prawnie zaślubionych małżonków syn. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachcic Mikołaj Koziński burmistrz wrocławski z Szlachcianką Konstancją Betcher. Dziadek i Babka dzieci.

 

 

 

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Sztuk Pięknych.

 

Po ukończeniu studiów 15 kwietnia 1820 roku wstąpił na służbę rządową jako aplikant do Indententury Budowli Koronnych. Sprawował urzędy: od 28 września 1823 roku - mianowany zastępcą budowniczego obwodowego stanisławowskiego; od 16 stycznia 1824 roku do 1827 roku - budowniczy obwodu gostyńskiego; od 6 grudnia 1827 roku do 1840 roku - budowniczy obwodu i powiatu łęczyckiego, gdzie pracował z pięciomiesięczną przerwą w 1840 po śmierci żony; od 1 czerwca 1840 roku do 1 listopada 1840 roku - budowniczy województwa mazowieckiego; od 1 listopada 1840 roku - budowniczy obwodu łęczyckiego; pracował przy intendencie budowli koronnych; od 1 marca 1851 roku - budowniczy guberni warszawskiej.

 

14 września 1857 roku na własną prośbę zwolniony ze służby i przeniesiony na emeryturę.

 

Do jego prac budowlano-nadzorczych należał m.in. Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy w Łodzi, o budowę którego starano się od 1822 r. a plan i kosztorys zatwierdzono 17 lutego 1826 r., protokół rewizyjno -odbiorczy budynku przyjął 30 lipca 1828 r. właśnie Ludwik Bethier. Poświęcony został 26 lipca 1829 r. Pierwszym pastorem był Fryderyk Mentzer. Kościół niestety nie zachował się do naszych czasów.

Ludwik wykonał także w 1837 r. plan sytuacyjny domu powstałego w 1839 r. dla cechu czyli Zgromadzenia Tkaczy. Rysunek wykonał budowniczy gubernialny Bonifacy Witkowski (nota bene szwagier Ludwika). Na dom wybrano wolną parcelę nr 89 przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, obok narożnej parceli nr 90 przy zbiegu ulicy Przejazd (obecnie Tuwima). Obie te parcele to dziś Piotrkowska 100. Także nie zachowały się do naszych czasów.

Zamek w Besiekierach powiat łęczycki. Wzniesiony na początku XVI wieku przez stolnika brzeskiego Mikołaja Sokołowskiego (w latach 1496-1502 kasztelana dobrzyńskiego) z Wrzącej lub innego stolnika brzeskiego Wojciecha Sokołowskiego (1502-1528).

Na początku XIX wieku mierniczy L. Bethier przeprowadził inwentaryzację resztek zamku i właśnie na podstawie jego planu możemy zrekonstruować układ przestrzenny rezydencji z połowy XVII wieku. Rysunek pochodzi z „Leksykon zamków w Polsce”

 

Projektował również kościół dzisiaj parafii św. Józefa Robotnika 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 6, pow. pabianicki. W 1897 r. dobudowano wieżę oraz zmieniono elewację kościoła w stylu renesansowym. W czasie wojny w 1914 r. obiekt został w poważnym stopniu uszkodzony. W latach 1921-1923 wzniesiono nowy korpus kościoła wg projektu arch. Józefa Kabana. Styl kościoła: neoklasycyzm z elementami neorenesansowymi. Od 1945 r. kościół użytkowany jest przez par. rzymskokatolicką w Konstantynowie. W 1945 r. poświęcony przez ówczesnego dziekana i proboszcza Narodzenia MB w Konstantynowie ks. Jana Kaweckiego. 16 marca 2000 r. kupiony od Kościoła ewangelicko-augsburgskiego.

 

Według jego projektu i pod jego kierunkiem została przeprowadzona restauracja kościoła w Kobyłce pod Warszawą.

 

Na emeryturze podróżował do Jerozolimy i krajów południowo-słowiańskich.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1865, 22 czerwca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Buczku

Księga Zgonów, Tom z roku 1865, strona , numer aktu 24

 

Wólka Bachorska. Działo się w Buczku dnia dwa dwudziestego Czerwca Tysiąc Osimset Sześdziesiątego piątego roku o godzinie szóstej po południu. Stawili się Piotr Lipiński, lat piędziesiąt liczący i Alexy Maryszewski lat czterdziesci mający, Obydwóch na Gospodarstwie w Bachorzynie zamieszkałych i Oświadczyli Nam, iż w dniu dwudziestym Czerwca roku bieżącego o godzinie drugiej po południu w Wsi Wólce Bachorskiej Umarł Ludwik Florentin dwóch Jmion Bethier lat sześdziesiąt pięć mający Budowniczy Gubernialny Warszawskiej iako Emeryt urodzony w Mieście Płocku Gubernij Płocko zamieszkały w Wólce Bachorskiej Syn Jana i Teofili z Kozińskich Małżonków Bethierów pozostawił Owdowiałą Żonę Prowindencyę z Zawiszów Bethier zamieszkałą w Mieście Stołecznym Petersburgu z Własnych Funduszów utrzymującą się z pierwszego Małżeństwa Żony Petronelli z Borttich Bethier pozostawił Syna Władysława Bethier Właściciela w Wsi Bachorzynie, Córkę Anielę z Bethier Hausildową Właścicielkę w Wsi Wólki Bachorskiej nadto z drugiego Małżeństwa Żony wyżej wyrażonej pozostawił Syna Alfonsa Bethier Budowniczego zamieszkałego w Mieście Petersburgu.

Po przekonaniu się na Ocznie o Zeyściu Ludwika Florentyna dwóch Jmion Bethier. Akt ten Stawającym Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został. (-) Xiądz Maxymilian Głogowski Proboszcz

                                                                                                             Parafii Buczek —

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Diecezji Płockiej,

- Rafał Gerbert: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808~1831, Ossolineum

- Stanisław Łoza: Architekci i Budowniczowie w Polsce, PSB W-wa 1954,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,