Urodził się: 27 stycznia 1811 roku (niedziela) w Płocku

                         (chrzczony par. pw. Św. Bartlomieja)

Rodzice:

- Jan Benedykt Betcher (1778-1831)

- Teofila Kozińska (1783-?)

 

Rodzeństwo: (9)

- Ludwik Florenty (1800-1865)

- Marianna starsza (1801-1809)

- Felix (1804-1852)

- Marianna młodsza (1804-?)

- Ignacy Teofil (1806-?)

- Józefa Julianna (1807-?)

- Alexander Józef (1812-?)

- Julianna (1815-1840)

- Emilia (1819-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Śiódme dziecko Jana i Teofilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1811, 30 stycznia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płocku

Księga Chrztów, Tom z roku 1811, strona , bez numeru

 

Roku Tysięcznego osiemsetnego jedenastego dnia trzydziestego Miesiąca Stycznia o godzinie czwartej po południu.

 

Przed  nami Radcą Miejskim Miasta Departamentowego Płocka Zastepcą  Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Płockiej Powiatu Wyszogrodzkiego w Departamęcie Płockim stawił się Jan Betcher Burmistrz Miasta tutejszego trzydzieści cztery lata mający w Płocku zamieszkały i okazał nam Dziecię Płci Męskiej, które urodziło się w Domu Jego pod Numerem dwudziestym drugim przy Starym Rynku na dniu dwudziestym siódmym Miesiąca i roku bieżącego o godzinie wpół do pierwszej po południu oświadczając iż jest spłodzone z Niego i Teofili z Kozińskich dwadzieścia osiem lat mającej jego Małżonki, I że życzeniem jego jest nadać mu Imię Tadeusz.

Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania Dziecięcia w przytomności Szymona Dobrowolskiego Szeffa Gwardyi Narodowej Krzyża Woyskowego Kawalera trzydzieści cztery lata mającego, tudzież Franciszka Prokopiwicza Kanonika Katerdry tutejszej pięćdziesiąt jeden lat mającego obydwa w Płocku zamieszkali. Oycu y Świadkom Akt niniejszy po przeczytaniu onego Stawającym z Nami podpisali -

 

       (-) Jan Betcher                                   (-) Adam Jędrzeciewicz

                                                                               Zastę. Urzę. Cywil.

(-) Szymon Dobrowolski                     (-) X. Franciszek Prokopowicz

      jako Świadek                                           Kanonik Katedralny Pło-

                                                                             cki jako Świadek

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Miasta Płocka,