Urodził się: 23 czerwca 1778 roku (wtorek) w Płocku

                         (chrzczony par. pw. Św. Bartłomieja)

Rodzice:

- Józef Betcher (1736-1812)

- Konstancja Slepkowska (1748-1804)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (?-1776)

- Adam (?-1777)

- Ewa (?-1777)

- Rozalia (1776-?)

- Bonifacy Wincenty (1780-?)

 

Żona:

- Teofila Kozińska (1783-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (10)

- Ludwik Florenty (1800-1865)

- Marianna starsza (1801-1809)

- Felix (1804-1852)

- Marianna młodsza (1804-?)

- Ignacy Teofil (1806-?)

- Józefa Julianna (1807-?)

- Tadeusz (1811-?)

- Alexander Józef (1812-?)

- Julianna (1815-1840)

- Emilia (1819-?)

 

Zmarł: 27 grudnia 1831 roku (wtorek) w Płocku

 

Pochowany: na Cmentarzu w Płocku

 

? dziecko Józefa i Konstancji.

 

Szlachcic, Mieszczanin, urzędnik policyjny.

Od 1808 burmistrz, a w latach 1818-1831 prezydent miasta Płocka (1)

Zajmował się m. in. hipoteką, sprawami brukowaniem ulic i targu świńskiego.

Należął do loży wolnomularskiej.

Nobilitowany przez cara Aleksandra I w roku 1820.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1778, 24 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płocku

Księga Chrztów, Tom z lat 1772-1817, strona 11, numer aktu 93

 

Rok 1778 dnia 24 Czerwca Ja wyżej zapisany ochrzciłem dziecko o imionach Jan Benedykt urodzone 23 Czerwca roku 1778 Szlachetnych Józefa i Konstancji z domu Slepkowskiej Betcherów Prawnie zaślubionych małżonków syna. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Ners dziadek  z Marianną Wyszkowska babką.

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1831, 29 grudnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Bartlomieja w Płocku

Księga Zgonów, Tom z lat , strona 152, numer aktu 594

 

Działo się w Płocku dnia dwudziestego dziewiatego Grudnia Tysiąc Ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie jedenastej przed południem - Stawili się Wielmozni, Teofila z Kozińskich Betcherowa, Prezydentowa, lat czterdzieści ośm- i August Zaleszczyński Radny w Urzędzie Municypalnym Miasta Płocka lat czterdziesci cztery liczący, oboje w Płocku zamieszkali i oświadczyli że w dniu dwudziestym siódmym Grudnia roku bieżącego o godzinie iedenastej wieczór umarł Wielmożny Jan Betcher Żonaty, Prezydent Miasta Wojewódzkiego Płocka, w Płocku zamieszkały, lat pięćdziesiąt sześc liczacy Syn Józefa i Konstancyi z Slepkowskich Małzonków Betcherów Obywateli, niegdy w Płocku zamieszkałych lecz iuż oboyga nieżyjących- zostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Teofilę z Kozińskich w Płocku -

Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Betchera - Akt ten stawającym przeczytany, z których pierwsza jest Żoną zmarłego, i przez nich został podpisany - 

                                           (-) X. Hilary Zawadzki proboszcz parafij płockiej

(-) Teofila Betcher              (-) Zaleszczyński Prezydent

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

- (1) „Prezydenci Płocka (do 1939)”

 

Źródła:

 

- Archiwum Diecezji Płockiej,

- Archiwum Miasta Płocka,