Urodził się: 9 maja 1804 roku (środa) w Płocku

                         (chrzczony par. pw. Św. Bartłomieja)

Rodzice:

- Jan Benedykt Betcher (1778-1831)

- Teofila Kozińska (1783-?)

 

Rodzeństwo: (9)

- Ludwik Florenty (1800-1865)

- Marianna starsza (1801-1809)

- Marianna młodsza (1804-?)

- Ignacy Teofil (1806-?)

- Józefa Julianna (1807-?)

- Tadeusz (1811-?)

- Alexander Józef (1812-?)

- Julianna (1815-1840)

- Emilia (1819-?)

 

Żona:

- Elżbieta Emilia Kosmelska (1814-1836)

 

Ślub: 16 lipca 1836 roku (sobota) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarł: 1852 roku w

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Trzecie lub czwarte dziecko Jana i Teofilii, bliźniak z Marianną.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny:  strona 1   strona 2

 

 

Rok 1804, 14 maja (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płocku

Księga Chrztów, Tom z lat 1772-1817, strona , bez numeru

 

Chrzczony w domu tylko wodą z wyższej konieczności poświadczenia Doktora. Dziecko Szlachetnych i Godnych Jana i Teofilii z domu Kozińskiej, Betherów.

Wiary: Katolickiej

Imiona: Felix

Urodzony: 9 Maja (środa)

Chrzczony: 14 Maja (poniedziałek)

Rok: 1804

Chrzcił: Karol Mirecki Wikariusz Kościoła Kolegiaty Parafii Płockiej.

Stan prawny rodziców: Prawnie zaślubieni

 

 

 

2 listopada 1821 roku zapisał się na Uniwersytet Warszawski na Wydział Architektury indeks numer 1547/179, który nie ukończył.

 

W 1822-1828 rakietnik i podoficer w Półbaterii Rakietników.

 

W 1832 roku zatrudniony jako dietariusz Biura Kontroli i Skarbowości Komendy Województwa Płockiego.

 

W 1833-1835 był konduktorem przy budowie Cytadeli warszawskiej, w 1836-1839 aplikant miernictwa w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

 

W 1836 roku bierze ślub z Elżbietą Kosmelską.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 16 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1836, strona 136, numer aktu 136

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Szesnastego Lipca Tysięcznego Ośmsetnego Trzydziestego Szóstego Roku o godzinie ósmej z rana. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Józefa Sarneckiego Urzędnika Klassy Dziewiatej w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą Dwatysiące Sześćset Ośmdziesiąt sześć zamieszkałego lat Czterdzieści dwa liczącego, i Woyciecha Podolskiego Adyunkat w Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Żabiej  pod liczbą Dziewięćset pięćdziesiąt pięć zamieszkałego lat Trzydzieści ośm mającego. Nadniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Felixem Betcher kawalerem Urzędnikiem w Komisyi Rządowej Skarbu w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc Osimset pięćdziesiąt dwa zamieszkałym, urodzonym w Mieście Płocku z Jana i Teofili z Kozińskich Małżonków Betcherów Oyca nieżyjącego Matki żyjącej w Mieście Warszawie zamieszkałey lat Trzydzieści dwa mającym, a Panną Elżbietą Córką Jakóba i Joanny z Sengtelerów Małżonków Kosmelskich Oyca nieżyjącego Matki żyjącej w Mieście Warszawie zamieszkałey lat Dwadzieścia jeden liczącej w Mieście Warszawie urodzoną w Parafii Św. Jana, a nateraz w Parafii tuteyszey przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąć Osimset pięćdziesiąt ośm zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach Dwudziestym szóstym Czerwca Trzecim i Dziesiątym Lipca Roku bieżącego w Parafii tutejszej, jako też uszanowanie ze strony oboyga nowozaślubionych obecnym Matkom dopelnione zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas, Nowozaślubionych, Matkę nowozaślubionego, i nowozaślubioney, oraz świadków podpisany został.

(-) Xiądz Antoni Kotowski Kanonik Metropolitalny Warszawski Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie

 

(-) Felix Betcher          (-) Elżbieta Kosmelska

(-) Joanna Gadomska

(-) Józef Sarnecki Urzęd. 9 Klassy     (-) Teofila Betcherowa

                                                                               (-) Woyciech Podolski

 

 

 

Następnie w 1840-1844 adiunkt miernictwa.

W 1845-1847 pełnił funkcję kontrolera urzędu celno-ekspedycyjnego w Dąbrowie Górniczej, w 1847-1850 w Piotrkowie, a w 1850 przeniesiony został do Wilczynka.

 

W latach późniejszych naczelnik objazdowy Zarządu Okręgowego Biura Rysunkowego XIII Okręgu Komunikacji.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Diecezji Płockiej,

- Rafał Gerbert: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808~1831, Ossolineum,

- Stanisław Łoza: Architekci i Budowniczowie w Polsce, PSB W-wa 1954,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,