Urodził się: 4 czerwca 1831 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. )

Rodzice:

- Ludwik Florenty Betcher (1800-1865)

- Petronella Boretti (1810-1840)

 

Rodzeństwo: (3)

rodzone: (2)

- Józef (1829-1829)

- Aniela Maryanna (1835-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (1)

- Alfons (1843-?)

 

Żona:

- Emilia Hauszyld (1845-?)

 

Ślub: 15 czerwca 1864 roku (środa) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł:

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Drugie dziecko Ludwika i Petronelli.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1864, 15 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1864, strona , numer aktu 217

 

Działo się w Warszawie w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia piętnastego Czerwca tysiąc osimset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Antoniego Hauszyld Sędziego Pokoju lat sześćdziesiąt cztery i Dobromira Krysińskiego Budowniczego lat dwadzieścia siedem mających w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religiinie małżeństwo między Władysławem Janem Bethier Kawalerem Dziedzicem Dóbr Ziemskich we wsi Bachorzynie w Parafii Buczek Guberni Warszawskiej zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Ludwika i niegdy Petronelli z Borettich małżonków Bethierów lat trzydzieści trzy mającym a Emilią Hauszyld panną przy Rodzicach zostającą w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery litera c przy Ulicy Chmielnej zamieszkałą urodzoną w Warszawie z Franciszka i Moniki z Szamelów małżonków Hauszyldów lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi tu w Warszawie w Parafii Św. Krzyża na dniach pierwszym osmym i piętnastym Maja i w Parafii Buczek w dniach osmym, pietnastym i dwudziestym drugim Maja roku bieżącego. Nowi małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Pozwolenie Ojca Nowozaślubionej ustnie oświadczone było.— Akt ten przeczytany Nowozaślubionym Świadkom i Ojcu Nowozaślubionej przez Tychże i Nas podpisany został. — 

 

(-) Władysław Bethier                 (-) Emilia Hauszyld

(-) Franciszek Hauszyld Ojciec

(-) Antoni Hauszyld                                       (-) D.Krysiński

                                                           (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Diecezji Łowickiej,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,