Urodził się: 17 grudnia 1829 roku (czwartek) w Zgierzu

                         (chrzczony par. pw. Św. Katarzyny)

Rodzice:

- Ludwik Florenty Betcher (1800-1865)

- Petronella Boretti (1810-1840)

 

Rodzeństwo: (3)

rodzone: (2)

- Władysław Jan (1831-?)

- Aniela Maryanna (1835-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (1)

- Alfons (1843-?)

 

Zmarł: 17 grudnia 1829 roku (czwartek) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu Parafialnym w Zgierzu

 

Pierworodne dziecko Ludwika i Petronelli.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu i Zgonu:   piewropis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 18 grudnia (piątek)

Kościół Parafialny Świętej Katarzyny

Księga Chrztów, Tom z roku 1829,

 

 

w Zgierzu

strona 135/35, numer aktu 245

Zgierz. Działo się w Zgierzu dnia   Osiemset dwudziestego Dziewiątego   Stawili się Wielmożny Ludwik Bethier  

mający, tu w Zgierzu zamieszkały w    Rembiewskiego Kupca lat trzydzieści   dwadzieścia sześć Kupca obydwu tu w  Dziecię płci Męskiej urodzone dnia  

roku o godzinie dziewiątej wieczór z  

lat dziewiętnaście liczącej, a które  

tego dnia o godzinie dwunastej w nocy  

było Józef. Akt ten po przeczytaniu  

podpisano.                                                   

 

(-) Bethier          (-) Antoni Rembiewski

 

Osiemnastego Grudnia Tysiąc

roku o godzini dwunastej w południe Budowniczy lat dwadzieścia dziewięć   przytomności Antoniego

  mającego i Ferdynanda Sztorke lat   Zgierzu zamieszkałych i Okazał nam siedemnastego Grudnia bieżącego

jego Małżonki Petronelli z Borettych zaledwie Chrzest z wody otrzymawszy umarło. Jmię temu Dziecięciu nadane stawającym i świadkom wraz z nami

 

 

             (-) Ksiądz P.Makowski

 

 

 

 Tak więc akt urodzenia jest jednocześnie aktem zejścia Dziecięcia. Rodzice napewno musieli bardzo przeżyć tą tragedie, co uwidacznia stwierdzenie w akcie, że Ludwik Bethier stawił się w obecności przytomnego ( w przytomności) Antoniego Rembiewskiego, tym bardziej że było to ich pierwsze dziecko, a Petronella była jeszcze nastolatką.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji  Łódzkiej,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,