Urodził się: 24 czerwca 1838 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Maciej Szypowski (1786-?)

- Amelia Norbrot (1808-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Marianna Joanna (1826-1826)

rodzone: ()

- Aleksander Lucyan (1835-?)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

- Joanna (1844-?)

 

Zmarł: 7 listopada 1844 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Macieja a drugie Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1838, 8 września (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1838, strona 214, numer aktu 427

 

Działo się w Warszawie dnia Ósmego Września Tysiąc Ośmset trzydziestego Ósmego roku o godzinie wpół do szóstej zpołudnia. Stawił się Wielmożny Maciej Szypowski Buchalter w kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego lat pięćdziesiąt trzy liczący w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset ieden litera B zamieszkały, w obecności Wielmoznego Józefa Mazanowskiego Buchaltera w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego i Łukasza Nowickiego Obywatela, pełnoletnich w Warszawie Zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Męskiej, urodzone tu w Warszawie na dniu dwudziestym Czwartym Czerwca roku bieżącego o godzinie pierwszej w nocy z Jego Małżonki Wielmożnej Amelii z Norbrothów lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Antoniego Głębickiego odbytym nadane zostały Jmiona Władysław Jan Józef, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wyrażony Wielmożny Józef Mazanowski i Wielmożna Karolina Neüman. Meldunek spóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisany został.   

                                  (-) Xiądz Marcin Zarucki Za Proboszcza

(-) Maciej Szypowski   (-) Józef Mazanowski    (-) Ł. Nowicki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,