Urodził się: ok. 1784 roku w Gościencinie

Chrzczony: 19 lutego 1785 roku (sobota)

                         (par. i gm. Maluszyn, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Stefan Szczepan Szypowski (1747-1824)

- Teressa Pryt (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszek (1778-?)

- Stanisław (1780-?)

- Andrzej (1782-1871)

- Jan (1787-1831)

- Salomea (1789-1831)

- Helena (1792-1829)

- Tekla (1794-?)

 

Żona: (2)

1. Marcianna Łucja Katarzyna Heydenreich (1806-?)

 

Ślub: 22 lutego 1822 roku (piątek) w USC Cyrkuł  I w Warszawie

 

Dzieci: (?)

- Marianna Joanna (1826-1826)

 

Rozwód: 14 maja 1830 roku (piątek) w Warszawie

 

2. Amelia Norbrot (1808-?)

 

Ślub: 31 stycznia 1835 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            Apostoła w Warszawie

Dzieci: (?)

- Aleksander Lucyan (1835-?)

- Władysław Jan Józef (1838-1844)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

- Joanna (1844-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szczepana i Teresy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1835, 31 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1835, strona 379, numer aktu 19

 

Działo się w Warszawie dnia Trzydziestego pierwszego Stycznia Tysiąc Osiemset Trzydziestego piątego roku o godzinie piątej wieczorem Wiadomo czynimy że w obecności świadków Kazimierza Dziarkowskiego i Wilhelma Norbrot Urzędników pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Maciejem Szypowskim Rozwiedzionym Rachmistrzem w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego Rodem z Krakowskiego synem Szczepana i Teressy Szypowskich Małżonków lat czterdzieści dziewięć mającym, a Amalią z Norbrotów Włodek wdową z własnych funduszy utrzymującą się urodzoną w Warszawie córką Augusta i Brygidy z Kromerów Norbrot Małżonków lat dwadzieścia siedm mającą zamieszkałą przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset ieden i dwa zamieszkałych. Małżeństwo to poprzedziła iedna zapowiedź w dniach dwudziestym piątym bieżącego miesiąca i roku od dwóch wydany został Jndult na dniu Trzydziestym bieżącego Miesiąca i roku od Władzy Kościelnej Duchownej. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przed Ślubnej. Obrząd ten Religijny dopełnionym został przez Xiędza niżej podpisanego Wikaryusza tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

 

  (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

(-) Maciey Szypowski          (-) Amalia Włodek

 

(-) Kazimierz Dziarkowski              (-) Wilhelm Norbrodt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,