Urodziła się: 10 sierpnia 1826 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Maciej Szypowski (1786-?)

- Marcianna Łucja Katarzyna Heydenreich (1806-?)

 

Rodzeństwo: (7)

rodzone: (2)

- Klementyna Marianna (1823-1824)

- Emilia Aniela Julia (1825-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (5)

- Aleksander Lucyan (1835-?)

- Władysław Jan Józef (1838-1844)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

- Joanna Julia (1843-?)

- Władysław (1846-?)

 

Zmarła: 5 listopada 1826 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Macieja i Marcianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1826, 13 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Świętego Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1826, strona , numer 442

 

Działo się w Warszawie dnia trzynastego Sierpnia Tysiąc Ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Maciej Szypowski z własnego funduszu utrzymujący się lat czterdzieści w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset sześć zamieszkały w obecności: Karola Fin Podsekretarza Kommissyi Woyny lat sześćdziesiąt jeden i Franciszka Haydenreich Ucznia Uniwersytetu lat dwadzieścia dwa mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu dziesiątym bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej popółnocy z iego Małżonki Maryanny z Heydenreichów lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Maryanna Joanna, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli Wyżej wyrażony; Karol Fin i Maryanna Fin — " Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas, stawającego i świadków podpisany został.   

                                                                            (-) Xiądz Marcin Zaruski Za Proboszcza

(-) Maciej Szypowski       (-) Karol Fin Podsekretarz

                                      (-) Franciszek Heydenreich

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1826, 5 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Świętego Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1826, strona 757, numer aktu 356

 

Działo sie w Warszawie dnia piatego Listopada Tysiąc Ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie dziesiatej Rano. Stawili się Mateusz Radkoski służący lat Czterdzieści dwa i Franciszek Haidenreich Uczeń Uniwersytetu lat dwadzieścia dwa mający w Warszawie zamieszkali Którzy oświadczyli że w dniu dzisiejszym o godzinie ósmej rano przy Ulicy Leszno pod liczbą siedmset sześć Umarła Maryanna Szypowska miesięcy trzy żyjąca urodzona tu w Warszawie z Macieia Szypowskiego z wałasnego funduszu utrzymującego się i Maryanny z Haidenreichów iego Małżonki Przekonawszy się o zeyściu Szypowskiej. — Akt ten stawającym przeczytany przez Nas i Świadka Heidenrich który iest wujem zmarłey podpisany został — Świadek Radkoski pisać nieumie. —

 

 

                              (-) Xiądz Marcin Zarucki za Proboszcza

                                           (-) Franciszek Heydenreich

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,