Urodził się: 13 grudnia 1835 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Maciej Szypowski (1786-?)

- Amelia Norbrot (1808-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Marianna Joanna (1826-1826)

rodzone: ()

- Władysław Jan Józef (1838-1844)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

- Joanna (1844-?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 29 sierpnia 1848 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Macieja a pierwsze Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 14 kwietnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1836, strona 106, numer aktu 211

 

Działo się w Warszawie dnia Czternastego Kwietnia Tysiąc Ośmset Trzydziestego Szóstego roku o godzinie Czwartej zpołudnia. Stawił się Wielmożny Maciej Szypowski Buchalter w Kommissyi Spraw Wewnętrznych lat Pięćdziesiąt ieden mający w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset ieden zamieszkały w Obecności: Antoniego Grochowskiego i Walentego Piątkowskiego pełnoletnich służących w Warszawie zamieszkałych i okazał nam Dziecię płci Męzkiej urodzone tu w Warszawie na dniu Trzynastym Grudnia roku zeszłego o godzinie wpół do Szóstej z południa z iego Małżonki Amelii z Norbrotów lat dwadzieścia osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Tomasza Kraszpulskiego odbytym nadane zostały Jmiona Alekxander, Lucyan, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Wincenty Kozłowski Radca Stanu i Amelia Lepige Pułkownikowa. akt ten po przeczytaniu przez Nas, stawającego podpisany został. Świadkowie pisać nieumieją. —   

                                                                            

(-) Maciej Szypowski       (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,