Urodziła się: 22 maja 1843 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Maciej Szypowski (1786-?)

- Amelia Vorbrot (1808-?)

 

Rodzeństwo: (9)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (3)

- Klementyna Marianna (1823-1824)

- Emilia Aniela Julia (1825-?)

- Marianna Joanna (1826-1826)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa matki: (2)

- Aleksandra Kazimiera Karolina (1830-1833)

- Kazimierz Włodek (1832-1832)

rodzone: (4)

- Aleksander Lucyan (1835-?)

- Władysław Jan Józef (1838-1844)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

- Władysław (1846-?)

 

Mąż:

- Józef Karol Goebel (1833-?) [1]

 

Ślub: 4 lipca 1868 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Helena Franciszka (1870-?) [2]

- Jan Teofil (1872-?) [3]

- Marianna Amalia (1877-1943) [4]

- Matylda (1885-?) [5]

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Macieja a szóste Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1868, 4 lipca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1868, strona , numer aktu 88

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia dwudziestego drugiego Czerwca / czwartego Lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Karola Lilpop Aptekarza lat czterdzieści osiem i Henryka Dziarkowskiego malarza lat dwadzieścia siedem mających. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Józefem Karolem Goebel kawalerem Aptekarzem w Warszawie pod numerem  tysiąc trzysta trzynastym litera A przy Ulicy Nowy Świat zamieszkałym, urodzonum w Warszawie synem Karola i Rozalii z Morantowiczów  małżonków lat trzydzieści cztery mającym i Joanną Szypowską panną przy Matce w Warszawie pod numerem dwa tysiące siedemset siedemdziesiatym trzecim przy ulicy Aleksandria zamieszkałą, urodzoną tutaj w Warszawie, córką Macieja i Amelii z Norbrotów Małżonków lat dwadzieścia cztery mającą. Małżeństwo to poprzedzone było trzema zapowiedziami ogłoszonymi w tutejszym Parafialnym Kościele w dniach czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym bieżącego miesiąca i roku. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przed Ślubnej. Akt ten po przeczytaniu z nami i stawającymi podpisanym został.

 

  (-) Józef Goebel          (-) Joanna Szypowska

 

(-) Karol Lilpop              (-) Henryk Dziarkowski

 

                                                     (-) Ks. A. Jakubowski

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 53/1844 Parafia pw. Św. Bartłomieja w Płocku

         urodzony 8 listopada 1833 roku (piątek) w Warszawie,

         syn Karola Goebel i Rozalii Murantowicz

[2] - akt chrztu

[3] - akt chrztu

[4] - akt chrztu

       - akt zgonu nr 456/1943 Parafia pw. Św. Aleksandra w Warszawie,

          zmarła 8 czerwca 1943 roku (wtorek) w Warszawie,

[5] - akt chrztu

 

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,