Urodził się: ok. 1865 roku w

 

Rodzice:

- Władysław Sbarbori (1838-1903)

- Ludwika Antonina Szypowska (1843-1915)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysława Zofia (1861-?)

- Teodozja Jadwiga (1866-?)

 

Żona: (3)

1. Anna de Ronko (?-1892)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Teodozja (1892-1892)

 

2. Maria Koskowska (1878-?)

 

Ślub: 8 lutego 1896 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

- Konrad Ambroży (1897-?)

 

3. Julia Alicja Peccond (1895-?)

 

Ślub: 8 września 1919 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

            Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Władysława i Ludwiki Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1896, 8 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1896, strona , numer aktu 82

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świetych, dnia dwudziestego siódmego Stycznia (ósmego Lutego) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie jedenastej z południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Jana Piaseckiego Artysty Muzyka i Szymona Kwiecińskiego zarządcy domu, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Ambrożym Wacławem (dwóch imion) Sbarbori wdowcem po Annie z de Ronko zmarłej na Stacji Zagórze w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim roku, Urzędnikiem lat trzydzieści mającym, urodzonym w Warszawie w Parafii Św. Krzyża, synem Władysława i Antoniny z Szczepowskich małżonków Sbarbori, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Żurawiej pod numerem tysiąc sześćset dwudziestym szóstym % siódmym w Parafii Św. Aleksandra— i Maryą Koskowską panną przy rodzicach lat osiemnaście mającą, urodzoną w Białym Dworze powiacie Mławskim, córką Floriana i Emilii z Wejsów małżonków Koskowskich, zamieszkałej przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc dwieście szóstym w tutejszej Parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafii Św. Aleksandra i tutejszej w dniach siódmym / dziewietnastym, czternastym / dwudziestym szóstym i dwudziestym pierwszym Stycznia / drugim Lutego bieżącego roku. Obecny sporządzanemu aktowi Ojciec Nowozaslubionej dał ustne pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Małżonkowie oświadczają iż zawarli umowę przedślubną  przed Notariuszem Miachałem Antonim Markiewiczem dnia dwudziestego czwartego Stycznia (piatego Lutego) bieżącego roku rejestr Nr 222. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Paschalis Koskowski Gwardianin w Lutomiersku w obecności Księdza Teofila Matuszewskiego tutejszego Proboszcza. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom przeczytany zostal z Nimi i Nami podpisany. 

 

 

(-) Ambroży Wacław Sbarbori        (-) Marya Koskowska

(-) Jan Piasecki              (-) Szymon Kwieciński

   (-) Floryan Koskowski     Ojciec

                               (-) Ksiądz Wincenty Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,