Urodziła się: ok. 1861 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Władysław Sbarbori (1838-1903)

- Ludwika Antonina Szypowska (1843-1915)

 

Rodzeństwo: ()

- Ambroży Wacław (1865-?)

- Teodozja Jadwiga (1866-?)

 

Mąż:

- Felicyan Zachert (1849-?)

 

Ślub: 4 września 1879 roku (czwartek) w Kościele pw. Narodzenia

            Św. Bogurodzicy w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Władysława i Ludwiki Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1879, 4 września (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Narodzenia Św. Bogurodzicy w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1879, strona 111, numer aktu 221

 

221 Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia dwudziestego trzeciego Sierpnia / czwartego Września tysiąc osiemset Siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie wpół do pierwszej po południu. Wiadom o czynimy, że w obecności świadków Aleksandra Rassumowskiego Oficera trzydziestego drugiego pułku, lat dwadzieścia dwa, zamieszkałego we wsi Wilanów, — i Maksymiliana Zachert Kupca lat dwadzieścia siedem, zamieszkałego w okręgu Warszawskim we wsi Grochów. Na dniu dzisiejszym zawarty został związek małżeński między: Felicyanem Zachert kawalerem prywatnym oficjalistą, lat trzydzieści mającym, urodzonym w Księstwie Poznańskim we wsi Podgaj, syn nieznanego ojca i Katarzyny Zachert matki niezamężnej pracującej, zamieszkałym przy ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta Siedemdziesiątym drugim, i Władysławą Zofią Sbarbori panną przy rodzicach lat osiemnaście mającą, urodzoną w Warszawie, córką Władysława Urzędnika i Antoniny z domu Szypowskiej Małżonków, zamieszkałą przy ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta Siedemdziesiątym drugim. Małżeństwo to poprzedziła tylko jedna zapowiedź ogłoszona w Kościołach Parafialnych: tutejszym i Świętej Barbary na dniu: trzydziestym pierwszym Sierpnia bieżącego roku, od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie od Konsystorji Warszawskiej Archidiecezji dnia dwudziestego trzeciego Sierpnia / czwartego Września bieżącego roku za numerem dwa tysiące pięćset dwudziestym trzecim, — Małżonkowie nowi oświadczyli, że umowy przed ślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dopełniony został przez Księdza Grzegorza Grudzińskiego Wikarjusza tutejszej Parafii. Pozwolenie obecnego przy akcie małżeństwa Ojca nowozaślubionej oświadczono ustnie. Akt ten stawającym przeczytany, Nami, Nowozaślubionymi, świadkami Ojcem niewiasty podpisany został.


(-) za Proboszcza Parafii Ks. Majewski

             (-) Felicyan Zachert           (-) Władysława

                                                                                          Sbarbori

(-) Władysław Sbarbori Ojciec

(-) Aleksander Rassumowski (-) Maksymilian Zachert

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,