Urodziła się: 2 czerwca 1843 roku (piątek) w Łęczycy

                            (miasto powiatowe)

Rodzice:

- Stanisław Julian Jan Nepomucen Szypowski (1820-1852)

- Emilia Cybulska (1822-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż:

- Władysław Sbarbori (1838-1903)

 

Ślub: 19 kwietnia 1860 roku (czwartek) w Kościele Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Władysława Zofia (1861-?)

- Ambroży Wacław (1865-?)

- Teodozja Jadwiga (1866-?)

 

Zmarła: 27 stycznia 1915 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Juliana i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1860, 19 kwietnia (czwartek)

Kościół Prafialny Św. Alexandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1860, strona 460, numer aktu 68 

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Alexandra dnia dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osmset sześćdziesiątego roku o godzinie szóstej rano.

Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Mikołaja Podwerbnego Urzędnika z Jntendentury lat trzydzieści trzy i Józefa Bandurskiego Urzędnika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej lat dwadzieścia sześć mających obydwóch tu w Warszawie przy Ulicy Widok pod liczbą tysiąc pięćset siedmdziesiąt cztery zamieszkałych.— Na dniu dzisiejszym, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Władysławem Sbarbori kawalerem, Praktykantem przy Fabryce Żelaznej w Warszawie, z Jakóba Restauratora i Joanny z Skibniewskich małżonków Sbarbori iuż nie żyjących Urodzonym lat dwadzieścia dwa mającym —a= Ludwiką Antoniną Szypowską Panną przy Matce zostającą w Mieście Łęczycy Guberni Warszawskiej z Juliana Obywatela iuż zmarłego i żyjącej tu w Warszawie Emilii z Cybulskich małżonków Szypowskich urodzoną lat szesnaście miesięcy dziewięć mającą, obojgiem tu w Warszawie przy ulicy Brackiej pod liczbą tysiąc pięćset osimdziesiąt dwa litera d. i l w Parafii tutejszej zamieszkałym. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w Parafii tutejszej w dniu piętnastym bieżącego miesiąca i roku, zaś od dwóch nastepnych Udzielona została Dyspensa przez Jaśnie Wielmożnego Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego z daty siedemnastego Kwietnia roku bieżącego za Numerem sześćset osimdziesiąt siedm. — Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli — Pozwolenie Matki Nowozaślubionej ustne oświadczone zostało. - Akt Religijny odbyty został przez Księdza Teofila Swiderskiego tutejszego Wikaryusza — Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, został podpisany wraz z Matką Nowozaślubionej. —

 

(-) Władysław Sbarbori

(-) Ludwika Antonina Szypowska    (-) Mikołaj Podwerbny

(-) Emilia Szypowska             (-) Józef Bandurski

              (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                             Kanonik Metropolitalny Sędzia

                                 Pokoju i Proboszcz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,