Urodził się: 20 maja 1897 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Ambroży Wacław Sbarbori (1865-?)

- Maria Koskowska (1878-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ambrożego a pierwsze Marii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1897, 3 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1897, strona 507, numer aktu 2028

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia dwudziestego drugiego Października / treciego Listopada tysiąc ośemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiatej rano. Stawił się Ambroży Wacław (dwóch imion) Sbarbori Urzędnik Drogi Żelaznej lat trzydzieści trzy mający w Warszawie przy ulicy Złotej pod trzydziestym siódmym zamieszkały, w obecności Teodora Tańskiego Kupca i Franciszka Maszkiewicza , pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie w jego mieszkaniu dnia ósmego / dwudziestego Maja bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małżonki Maryi z Koskowskich lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano dwa imiona Konrad Ambroży, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Teodor Tański i Leonarda Waldowska. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

                                               

          (-) Ambroży Wacław Sbarbori    (-) Teodor Tański

                                                    (-) F. Maszkiewicz

 

       (-) Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,