Urodził się: 14 czerwca 1860 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Konstanty Ignacy Mierzejewski (1824-1896)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Konstanty Antoni (1854-1911)

- Marya Wanda (1855-?)

- Bronisława Anna (1857-?)

- Jan Konstanty (1859-1902)

- Wanda Bona (1865-?)

 

Zmarł: 1 października 1861 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Piąte dziecko Konstantego i Wandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1860, 21 czerwca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1860, strona 324, numer aktu 1295

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc osimset sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do piątej popołudniu stawił się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy lat trzydzieści sześć mający, w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset dwanaście przy ulicy Złotej zamieszkały, w obecności Józefa Boretti Urzędnika Budowniczego lat trzydzieści pięć i Franciszka Hauszyld Naczelnika Komory lat czterdzieści siedm mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia czternastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie ósmej wieczór, z Jego Małżonki Wandy z Hauszyldów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały Jmiona Witold Bazyli rodzicami Jego chrzstnymi byli Józef Boretti z Heleną Maringe. Akt ten ojcu i Świadkom przeczytany, przez tychże i nas podpisny został.

 

 (-) Konstanty Mierzejewski  (-) Józef Boretti    (-) Fran. Hauszyld

                              (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1861, 2 października (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie.

Księga Zgonów, Tom z roku 1861, strona 1549, numer aktu 2499

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia drugiego Października Tysiąc osimset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiatej rano. Stawił się Konstanty Mierzejewski Obrąca Sądowy lat trzydzieści siedm i Jana Chranicki Dymisyonowany Podporucznik lat trzydzieści mający w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że tu w Warszawie pod numerem Tysiąc pięćset dwanaście przy ulicy Złotej, dnia wczorajszego o godzinie siódmej w wieczór umarł Witold Mierzejewski Rok jeden miesięcy sześć mający, rodem z Warszawy - Syn Konstantego wyżej wymienionego i Wandy z Hauszyldów małżonków. - Przekonawszy się o zejściu Konstantego * Mierzejewskiego -  Akt ten stawającym przeczytany zostal przez tychże i Nas podpisany został.-

                                                    

               (-) Konstanty Mierzejewski               (-) J. Chranicki

                                      (-) X. Łuniewski Prefekt

 

* ewidentny błąd zapisującego dane - powinno być Witolda

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,