Urodził się: 5 lutego 1859 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Konstanty Ignacy Mierzejewski (1824-1896)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Konstanty Antoni (1854-1911)

- Marya Wanda (1855-?)

- Bronisława Anna (1857-?)

- Witold Bazyli (1860-1861)

- Wanda Bona (1865-?)

 

Żona:

- Zofia Jadwiga Maria Mrokowska (1863-?)

 

Ślub: 24 listopada 1887 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Władysława (1890-1906)

- Kazimierz (?-1908)

 

Zmarł: 8 grudnia 1902 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim  ( kw. 21, pod murem )

                           - grobowiec rodziny Mierzejewskich

 

Czwarte dziecko Konstantego i Wandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1859, 11 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1859, strona 165, numer aktu 660

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia jedenastego Maja tysiąc osimset pięćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie czwartej popołudniu stawił się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy lat trzydzieści pięć mający w Warszawie pod numerem czterysta trzynaście litera A przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały, w obecności Antoniego Hauszyld obywatela Ziemskiego lat pięćdziesiąt dziewięć i Władysława Mazurkiewicza Asesora Sądu Kryminalnegolat trzydzieści cztery mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia piątego Lutego roku bieżącego o godzinie pierwszej rano z Jego Małżonki Wandy z Hauszyldów lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały Jmiona Jan Konstanty Rodzicami Jego Chrzstnymi byli Franciszek Hauszyld z Waleryą Mierzejewską za przyczynę opóźnienia aktu ojciec podał słabość dziecka - Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został.

 

 (-) Konstanty Mierzejewski      (-) Antoni Hauszyld

 (-) Władysław Mazurkiewicz   (-) X. nieczytelnie Prefekt

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,