Urodziła się: 24 kwietnia 1865 roku ( poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Konstanty Ignacy Mierzejewski (1824-1896)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Konstanty Antoni (1854-1911)

- Marya Wanda (1855-?)

- Bronisława Anna (1857-?)

- Jan Konstanty (1859-1902)

- Witold Bazyli (1860-1861)

 

Mąż:

- Ludwik Michał Leon Kraków (1875-?)

 

Ślub: 21 listopada 1897 roku (niedziela) w Kościele pw. Św.

            Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Szóste dziecko Konstantego i Wandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1865, 26 kwietnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1865, strona , numer aktu 1208

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc osimset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej wieczór. Stawił się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy lat czterdzieści trzy mający, w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset dwanaście przy ulicy Złotej zamieszkały, w obecności Marcellego Bulczyńskiego Filologa lat dwadzieścia cztery i Aleksandra Kinast Urzędnika lat dwadzieścia dwa mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia onegdajszego o godzinie piątej rano z jego Małżonki Wandy z Hauszyldów lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały Jmiona Wanda Bona Rodzicami Jego chrzstnymi byli Marcelli Bulczyński z Honoratą Dębińską. Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został. -

 

        (-) Konstanty Mierzejewski     (-) Marcelli Bulczyński

    (-) A.Kinst                                                        (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,