Urodziła się: 21 lipca 1857 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Konstanty Ignacy Mierzejewski (1824-1896)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Konstanty Antoni (1854-1911)

- Marya Wanda (1855-?)

- Jan Konstanty (1859-1902)

- Witold Bazyli (1860-1861)

- Wanda Bona (1865-?)

 

Mąż:

- Franciszek Jezierski (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Konstantego i Wandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1857, 14 listopada (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1857, strona 385, numer aktu 740

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia czternastego Listopada Tysiąc osimset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy lat trzydzieści trzy liczący, w obecności Jana Lembka Urzędnika lat czterdzieści ośm i Antoniego Hauszyld Obywatela Ziemskiego lat pięćdziesiąt siedm mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące czterysta dwadzieścia ośm, dnia dwudziestego pierwszego Lipca roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano, z Jego Małżonki Wandy z Hauszyldów lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Bronisława Anna, a Rodzicami Jego Chrzstnymi byli wyżej wymieniony Jan Lembke i Emma Maringe. Spóźnienie Aktu nastąpiło dla oczekiwania na rodziców Chrzestnych. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytano, którzy wraz z Nami podpisali.

                                                 (-) Xiądz Alekxander Maciej Roguski Wikaryusz                                                                                                          Parafii Panny Maryi

(-) Konstanty Mierzejewski   (-) Jan Lembke    (-) Antoni Hauszyld

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,