Urodziła się: 7 sierpnia 1855 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Konstanty Ignacy Mierzejewski (1824-1896)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Konstanty Antoni (1854-1911)

- Bronisława Anna (1857-?)

- Jan Konstanty (1859-1902)

- Witold Bazyli (1860-1861)

- Wanda Bona (1865-?)

 

Mąż:

- Adolf Roesler (1843-?)

 

Ślub: 8 stycznia 1884 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

- Irena Maria (1885-?)

- Zofia (1886-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Konstantego i Wandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1855, 1 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1855, strona , numer aktu 668

 

Działo się w Warszawie dnia pierwszego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy lat trzydzieści trzy mający przy ulicy Przejazd pod liczbą sześćset czterdzieści dziewięć zamieszkały, w obecności Antoniego Hauszyld Obywatela we wsi Kozłowie Biskupim i Franciszka Hauszyld w Warszawie zamieszkałych, pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu siódmym Sierpnia roku bieżącego o godzinie czwartej po południu z jego Małżonki Wandy z Hauszyldów lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Józefa Wyszyńskiego odbytym nadane zostały imiona Marya Wanda, a rodzicami jego chrzstnymi byli; Antoni Hauszyld i Antonina Mierzejewska. Meldunek spóźniony z woli Ojca - Akt ten po przeczytaniu podpisany został. —

                      (-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

(-) Konstanty Mierzejewski   (-) Antoni Hauszyld

                                                                (-) Franciszek Hauszyld

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,