Urodził się: ok. 1803 roku w Szczuczynie

                         (par. i gm. Wąsosz, pow. szczuczyński, ziem. wizka)

Rodzice:

- Donaty Karpowicz (?)

- Rozalia Pożarska (?)

 

Rodzeństwo: (?)

- Gasper Melchior Baltazar (1802-1879)

- Rachela (?)

- Franciszka (?)

- Augustyn Donaty (1815-1894)

 

Żona:

- Joanna Józefa Boretti (1820-1865)

 

Ślub: 3 listopada 1839 roku (niedziela) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: (6)

- Wenancya Teodozya (1843-1844)

- Czesław Bonawentura (1848-1876)

- Aleksandra (?)

- Kamila (?)

- Ludwik (?)

- Jan Gwalbert Wincenty (1859-1860)

 

Zmarł: 8 lutego 1876 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: 11 lutego 1876 roku (piątek) o godz. 15:30

                           na Cmentarzu Powązkowskim

 

? dziecko Donatego i Rozalii.

 

Mgr farmacji.

 

Pierwsze nauki odbierał w Szczuczynie.

 

W dniu 30 września 1828 roku wstąpił do Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego na Wydział Lekarski sekcja Farmacji ( numer albumu 2919/222).

 

W 1831 roku lekarz asystujący w szpitalu koszar sapieżyńskich.

W 1834 roku aptekarz kl. II, w latach 1838-1845 w Strykowie, od 1846 roku we Włodawie.

W latach sześćdziesiątych właściciel apteki w Warszawie.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1839, 3 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1839, strona 649, numer aktu 177

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia trzeciego Listopada Tysięcznego Osiemsetnego trzydziestego dziewiątego roku, o godzinie trzy kwadranse na siódmą po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Leonarda Maringe Obywatela Właściciela w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedm zamieszkałego, lat pięćdziesiąt cztery liczącego, i Franciszka Baranowskiego Urzędnika z Rady Administracyjnej Królestwa w Warszawie przy Ulicy Nowomiejskiej pod liczbą sto sześćdziesiąt zamieszkałego, lat trzydzieści jeden mającego: Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Kazimierzem Karpowiczem Kawalerem aptekarzem w Mieście Strykowie Obwodzie Rawskim zamieszkałym, urodzonym w Mieście Szczuczynie Obwodzie Augustowskim z Donatego i Rozalii z Pożarskich Małżonków Karpowiczów, nieżyjących, niegdyś w mieście Szczuczynie zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a Józefą Boretti Panną przy Ojcu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc ośmset sześćdziesiąt cztery w Parafii tutejszej zamieszkałą, urodzoną w Mieście Warszawie w Parafii Św. Jana z Józefa i Barbary z Ronkiewiczów Małżonków Boretti, matki nieżyjącej, ojca żyjącego w Mieście Warszawie zamieszkałego, lat dziewiętnaście liczącej.- Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym Października roku bieżącego w Parafii tutejszej, w dniach zaś trzynastym, dwudziestym i dwudziestym siódmym Października roku bieżącego w Parafi Strykowskiej. Jako też pozwolenie ustne obecnego Ojca ze strony nowozaślubionej udzielonem zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym, Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany przez Nas, nowozaślubionych, Ojca nowozaślubionej i Świadków podpisany został. —  

                                                                                       (-) Xiądz Antoni Kotowski Dziekan Metropolitalny Warszawski Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie

 

(-) Kazimierz Karpowicz  (-) Józefa Boretti   (-) Giuseppe Boretti

(-) Leonard Maringe

(-) Franciszek Baranowski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1876, 9 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1874-1876, strona 11, numer aktu 59

 

Działo się w Warszawie dwudziestego ósmego stycznia /: dziewiątego lutego :/ tysiąc osiemset dziedemdziesiątego szóstego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Ludwik Karpowicz Urzędnik  Kancelaryi Warszawskiego Oddziału i także Władysław Karpowicz , pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli Nam, że wczorajszego dnia o godzinie dziewiątej wieczorem w Warszawie umarł Kazimierz Karpowicz owdowiały  z własnych środków utrzymujuący się, były Aptekarz, urodzony w mieście Szczuczyn Siedleckiej gubernii syn nieżyjących Donata i Rozali z Pożarskich małżonków Karpowicz. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Kazimierza Karpowicza akt ten przeczytany obecnym z Nami i świadkami podpisanym został.

 

(-)  Ludwik Karpowicz

 

(-) Ks. Władysław Sroczyński

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 31/1876 z dnia 10 lutego,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,