Urodził się: w

 

Rodzice:

- Karpowicz (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Rozalia Pożarska (?)

 

Ślub: 15 stycznia 1798 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

             Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu

             (par. i gm. Wąsosz, pow. szczuczyński, ziem. wizka)

Dzieci: (?)

- Gaspar Melchior Baltazar (1802-1879)

- Kazimierz (1803-1876)

- Rachela (?)

- Franciszka (?)

- Augustyn Donaty (1815-1894)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1798, 15 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu

Księga Ślubów, Tom z lat 1762-1815, strona 126, numer aktu 516

 

Ja Kamil Jezierski Administrator Kościoła i Nauczyciel wymowy dnia 15 Stycznia Błogosławiłem Związek Małżeński za zgodą Jasnieoświeconego Wielebnego Ojca Hilarego Biedrzyckiego Proboszcza Wąsowskiego pomiędzy Donatym Karpowiczem, chirurgiem, i Panną Rozalią Pożarską, oboje ze Szczuczyna. W obecności świadków Antoniego Kwiatkowskigo, Kazimierza Kukleńskiego, Piotra Kamińskiego Obywateli Szczuczyna i przyjezdnych.

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Kościoła w Wąsoszu,