Urodziła się: 18 maja 1843 roku (czwartek) w Strykowie

                            (par. Stryków, gm. Dobra,  pow. brzeziński)

Rodzice:

- Kazimierz Karpowicz (1803-1876)

- Joanna Józefa Boretti (1820-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Czesław Bonawentura (1848-1876)

- Aleksandra (?)

- Kamila (?)

- Ludwik (?)

- Jan Gwalbert Wincenty (1859-1860)

 

Zmarła: 6 czerwca 1844 roku (czwartek) w Strykowie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Strykowie

 

? dziecko Kazimierza i Joanny Józefy.

 

 

Oryginalny Akt Urodzenia:   pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1843, 24 lipca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Marcina w Strykowie

Księga Chrztów, Tom z roku 1843, strona (karta) 5, numer aktu 19

 

Urodzenie Wenancyi Teodozyi Karpowicz

 

Działo się w mieście Strykowie dnia dwudziestego Czwartego Lipca Tysiąc osmset czterdziestego Czwartego* roku o godzinie dziesiątej zrana. Stawił się Kazimierz Karpowicz Aptekarz tu w Strykowie zamieszkały lat trzydzieści sześć mający, w obecności Andrzeja Lityńskiego Rejenta Okręgu Brzezińskiego lat  czterdzieści pięć, tudzież Ferdynanda Karola Szulca Obrońcy przy Sądzie Pokoju Okręgu Brzezińskiego lat dwadzieścia siedm mających, obudwóch tu w Strykowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Strykowie dnia osimnastego maja roku bieżącego o godzinie szóstej zrana z jego małżonki Józefy z Boretych lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Wenancya Teodozya, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Józef Jaborcki i Klara żona jego z Strykowa. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został i podpisany.

                                   (-) Xiądz W. Burzyński Proboszcz Strykowski

                                                                  (-) Andrzej Lityński

(-) Karol Ferdynand Szulc       (-) Kazimierz Karpowicz

                                                                                                ojciec

 

* ewidentny błąd pisarza rok był 1843 nie "czwarty" jak napisano, wyrazy "czwartego" lipca    i "czwartego" roku leżą dokładnie na tej samej wysokości w dwóch porzedzających    linijkach. Prawdopodobnie pisząc patrzył jak wyżej i dlatego pomylił się.

 

 

 

Oryginalny Akt Zejścia:   pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1844, 7 czerwca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Marcina w Strykowie

Księga Zgonów, Tom z roku 1844, strona (karta) 49, numer aktu 19

 

Zejście Teodozyi Wenancyi Karpowicz

 

Działo się w Strykowie dnia siódmego czerwca Tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku o godzinie dziesiątej zrana. Stawił się Józef Jaworski Dziad Kościelny lat siedemdziesiąt i Felix Szymański Rolnik lat sześćdziesiąt siedm liczący obadwaj tu w Strykowie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszem o godzinie dziesiątej zrana umarła Teodozya Wenancya Karpowicz tu w Strykowie przy Rodzicach Aptekarzach zamieszkała rok jeden licząca, córka Kazimierza i Józefy Małżonków Karpowiczów ze Strykowa. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Karpowiczuwny Akt ten stawającym przeczytany przaz Nas tylko podpisany został gdyż stawający pisać nie umieją.

 

                         (-) Xiądz W. Burzyński Proboszcz Strykowski

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Łodzi,