Urodził się: ok. 1848 roku we Włodawie

                         (par. Włodawa, miasto powiatowe, gub. siedlecka)

Rodzice:

- Kazimierz Karpowicz (1803-1876)

- Joanna Józefa Boretti (1820-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Wenancya Teodozya (1843-1844)

- Aleksandra (?)

- Kamila (?)

- Ludwik (?)

- Jan Gwalbert Wincenty (1859-1860)

 

Żona:

- Emilia Teofila Szulc (1849-?)

 

Ślub: 25 lutego 1873 roku (wtorek) w Kościele pw Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie 

Dzieci: brak

 

Zmarł: 15 kwietnia 1876 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Kazimierza i Joanny Józefy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1873, 25 lutego (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z lat 1872-1874, strona 31, numer aktu 61

 

Działo się w Warszawie trzynastego /: dwudziestego piątego :/ lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o szóstej godzinie po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Donata Karpowicza Emeryta i Mieczysława Mierzewskiego Obywatela, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawarty zostało dnia dzisiejszego religijnie małżeński związek pomiędzy: Bonawenturą Czesławem Karpowiczem dwudziesto sześcio letnim kawalerem byłym urzędnikiem urodzonym w Lubelskiej Gubernii w mieście Włodawa, synem Kazimierza Karpowicza Aptekarza w mieście Krakowie zamieszkałym i zmarłej matki Józefy z domu Boretowej, na stałe zamieszkałym w Warszawie na ulicy Nowomiejskiej pod numerem sto siedemdziesiąt siedem w Parafii św. Jana, i Emilią Teofilą Szulc panną, córką zmarłych Feliksa Szulca i żony jego Teofili z domu Merchleska, urodzona w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dwudziesto cztero letniej zamieszkałej na stałe w Warszawie przy rodzinie na ulicy Nowomiejskiej pod numerem sto siedemdziesiąt siedem w Parafii św. Jana. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawskim Parafialnym Kościele św. Jana, dziewiątego, szestnastego i dwudziestego trzeciego lutego bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrządek małżeństwa odbył się, Nami podpisany, poprawnie uzupełniony w Parafii św. Jana w mieście Warszawie. Akt ten nowożeńcom i obecnym świadkom przeczytany został Nami i z nimi podpisany.

 

             (-) Bonawentura Czesław Karpowicz    (-) Teofila Szulc

    (-) Donaty Karpowicz                  (-) Mieczysław Mierzewski

 (-) Ks. Władysław Seroczyński  p.o. proboszcza i urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1876, 15 kwietnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1874-1876, strona 27, numer aktu 156

 

Odbyło się w Warszawie trzeciego /: piętnastego:/ Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Władysław Putz Urzędnik Warszawskiego Gubernialnego Rządu, i Ignacy Wilczyński były Urzędnik, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli Nam, że dzisiejszego dnia o godzinie czwartej rano w Warszawie na ulicy Mariensztadt pod numerem dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem umarł Czesław Bonawentura Karpowicz żonaty,  były Urzędnik dwadzieścia osiem lat mający, urodzony w mieście Włodawa Lubelskiej Gubernii, syn Kazimierza i Józefy z Borettich zmarłych małżonków Karpowicz. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Emilię Teofilę z domu Szulc. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Czesława Bonawentury Karpowicza, akt ten przeczytanym obecnym,  z Nami podpisany.

 

(-) Władysław Putz                               (-) Ignacy Wilczyński

 

(-) Ks.  Władysław Seroczyński p.o. proboszcza i urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,