Urodził się: 12 lipca 1859 roku (wtorek) w Warszawie

                         ( chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Kazimierz Karpowicz (1803-1876)

- Joanna Józefa Boretti (1820-1865)

 

Rodzeństwo: (5)

- Wenancya Teodozya (1843-1844)

- Czesław Bonawentura (1848-1876)

- Aleksandra (?)

- Kamila (?)

- Ludwik (?)

 

Zmarł: 27 sierpnia 1860 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

? dziecko Kazimierza i Joanny Józefy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   zapis Kościelny 

 

 

Rok 1859, 23 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1857-1859, strona 297, numer aktu 593

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca Lipca Tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie wpół do dwunastej przed południem. Stawił się Kazimierz Karpowicz Aptekarz liczący lat pięćdziesiąt trzy w Warszawie przy ulicy Marjenstadt pod liczbą dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt ośm zamieszkały w obecności Wiktora Maringe obywatela tudzież Donatego Karpowicza Urzędnika Kancelaryi Marszałka Szlachty pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dwunastym miesiąca i roku bieżących o godzinie ósmej wieczorem z jego małżonki Józefy z Boretych lat trzydzieści dziewięć mającej - Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Jan Gwalbert Wincenty, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Wiktor Maringe z Anielą Bether - Spóźnienie aktu tego nastąpiło zpowodu zatrudnienia ojca - Niniejszy akt po odczytaniu podpisanym został przez Nas wraz  zojcem i świadkami.

 

(-) Kazimierz Karpowicz Oyciec     (-) Wiktor Maringe

(-) Donaty Karpowicz

(-) Xiądz Ignacy Habielicki p.o. Proboszcza Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1860, 28 sierpnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1860-1862, strona 143, numer aktu 434

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego osmego Miesiąca Sierpnia Tysiąc Osmset sześćdziesiątego roku o godzinie w pół do siódmej wieczorem. Stawili się Kazimierz Karpowicz z własnych funduszów utrzymujący się i Donaty Karpowicz Sekretarz Marszałka Szlachty obudwa pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym o godzinie dwunajtej w nocy w Warszawie przy ulicy Maryensztadt pod liczbą dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt ośm umarł Jan Gwalbert Wincenty Karpowicz rok jeden miesiąc jeden żyjący syn wyżej wymienionego Kazimierza Karpowicza i Józefy z Borettych Małżonków. Przekonawszy się o zejściu Jana Gwalberta Wincentego Karpowicza akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas I Stawających.

 

(-) Kazimierz Karpowicz                       (-) Donaty Karpowicz

 

(-) X. Ignacy Habielicki p.o. Proposzcz i Urzęd. Stanu Cywiln.

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,