Urodziła się: 28 maja 1849 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Ferdynand Karol Boretti (1805-1885)

- Izabella Augusta Boretti (1808-1892)

 

Rodzeństwo: (6)

- Anna (1844-?)

- Karolina (1846-1847)

- Antonina Maria Xawera (1848-?)

- Jan (?)

- Józef (?)

- Władysław (?)

 

Mąż:

- Aleksander Jan Złotousty Pożerski (1845-1898)

 

Ślub: 18 października 1873 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (8)

- Aleksandra Józefa (1874-?)

- Władysława Maria Barbara (1876-1965)

- Izabella Emilija (1879-1906)

- Jan Ferdynand (1880-1947)

- Janina Regina Irena (1883-1884)

- Maria Katarzyna (1885-1971)

- Stanisław Antoni (1887-1888)

- Eugenia Maria (1889-1966)

 

Zmarła: 1918 roku w Rostowie nad Donem

 

Pochowana: na Cmentarzu

 

? dziecko Ferdynanda i Izabelii.

 

Chrzest miała w parafii św. Panny Marii w Warszawie.

Dnia 18-go października 1873 r. poślubiła Aleksandra Jana Złotoustego hrabiego Pożerskiego herbu "Pomian" ( zobacz foto ).

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1873, 18 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1872-1874, strona 82, numer aktu 163

 

Działo się w Warszawie szóstego /: osiemnastego :/ października tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o szóstej godzinie po południu. Oznajmiamy, że w obecności  świadków Józefa Boretti Architekta i Anastazego Rakowskiego Obywatela, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński pomiędzy: Aleksandrem Janem Złotoustym Pożerskim lat dwadzieścia osiem, kawalerem, obywatelem urodzonym w mieście Kownie, synem nieżyjącego Feliksa Pożerskiego starszego Lekarza Radcy Nadwornego i żyjącej Emilii z domu Dank małżonków zamieszkałych na stałe w Warszawie przy ulicy Jerozolimskiej pod numerem tysiąc pięćset osiemdziesiątym drugim litera d. w Parafii Świętego Aleksandra; i Ferdynandą Franciszką Boretti, panną córką Ferdynanda Boretti Obywatela i Izabeli z Borettich prawnych małżonków, urodzonej w Warszawie w Parafii Panny Marii lat dwadzieścia cztery, zamieszkałej na stałe przy rodzicach na ulicy Mostowej pod numerem dwieście trzydzieści dziewięć  w Parafii Świętego Jana. Ślub ten poprzedziła tylko jedna zapowiedź ogłoszona w Warszawskich Kościołach Parafialnych Świętego Aleksandra i Świętego Jana dwunastego października tego roku, z dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie za pozwoleniem Konsystorza Archidjecezji Warszawskiej z trzeciego /: piętnastego :/ Października tegoż roku. Nowożeńcy oświadczają, że nie była między nimi zawarta umowa przed ślubna. Religjiny obrządek ślubny został spełniony przez Nas, podpisanego pełniącego obowiązki Proboszcza Parafii Świętego Jana w Warszawie. Akt niniejszy został odczytany obecnym przy ceremonii, a następnie przez Nas i przez nich podpisany.

 

(-) Ferdynanda Boretti              (-) Aleksander Pożerski

(-) Ferdynand Boretti Oyciec           (-) J.Boretti Bud.

(-) Anastazy Rakowski                     (-) Ks. Kazimierz Kucharski

                                                                    p.o. Proboszcz i Urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,