Urodziła się: 28 stycznia 1846 roku (środa) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Ferdynand Karol Boretti (1803-1885)

- Izabella Augusta Boretti (1808-1892)

 

Rodzeństwo: (6)

- Anna (1844-?)

- Antonina Maria Xawera (1848-?)

- Ferdynanda Franciszka (1849-1918)

- Jan (?)

- Józef (?)

- Władysław (?)

  

Zmarła: 31 marca 1847 roku (środa) o godz. 9:00 w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Warszawie

 

? dziecko Ferdynanda i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1847, 1 kwietnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1847, strona 87, numer aktu 173

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia pierwszego Kwietnia Tysiąc Osiemset Czterdziestego Siódmego roku, o godzinie dziewiatej rano. Stawil się Ferdynand Boretti Urzędnik lat Czterdzieści liczący, w obecności Karola Jastrzębskiego Urzędnika lat Czterdzieści jeden i Franciszka Pisarskiego dziadka Kościelnego lat sześćdziesiąt, mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osiemset sześćdziesiąt cztery, dnia dwudziestego ósmego Stycznia roku zeszłego, o godzinie jedenastej przed południem, z Jego Małżonki Jazbelli z Boretich lat trzydzieści ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Karolina, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Leonard Maringe i Katarzyna Maringe. - Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez ojca i Świadka pierwszego podpisany został, Świadek drugi pisać nie umie. -  

                                                                           (-) W Zastępstwie Proboszcza

Xiądz Piotr Męczyński Wikarjusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Ferdynand Boretti        (-) Karol Jastrzębski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1847, 1 kwietnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1847, strona 779, numer aktu 350

 

Działo się w Warszawie dnia pierwszego Kwietnia Tysiąc Ośmset Czterdziestego siódmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Ferdynand Boretti Urzędnik lat Czterdzieści i Leonard Maringe Obywatel lat dwadzieścia siedm liczący, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu trzydziestym pierwszym Marca roku bieżącego, o godzinie dziewiątej rano, umarła Karolina Boretti, Córka Urzędnika, tu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc Ośmset Sześćdziesiąt cztery, Rok jeden i miesięcy jeden majuąca, urodzona w Warszawie z Ferdynanda i Jzabelli z Borettich Małżonków Boretti. - Akt ten Stawającym Świadkom po przekonaniu się o zejściu Karoliny Boretti, przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. -    

                                                                                                      (-) w Zastępstwie

Proboszcza Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Ferdynand Boretti                    (-) Leonard Maringe

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,