Urodził się: 1 stycznia 1805 roku (wtorek) w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

Giovanni "Jan" Boretti (1753-1833)

- Katarzyna Wańkowicz (1781-1806)

 

Rodzeństwo: (6)

przyrodnie z innych małżeństw ojca: (6)

- Marianna (?)

- Franciszek Antoni (?)

- Maria (?)

- Józef Antoni (1797-?)

- Piotr Paweł (1798-?)

- Jan Józef (1801-?)

rodzone: brak

 

Żona:

- Izabella Augusta Boretti (1808-1892)

 

Ślub: 6 lutego 1842 roku (niedziela) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: (7)

- Anna (1844-?)

- Karolina (1846-1847)

- Antonina Maria Xawera (1848-?)

- Ferdynanda Franciszka (1849-1918)

- Jan (?)

- Józef (?)

- Władysław (?)

 

Zmarł: 1 marca 1885 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: 3 marca 1885 roku (wtorek) o godz. 17:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

 

Pierworodne dziecko Giovanniego z Katarzyną.

 

Kawaler orderu Św. Stanisława Kl. II. ,

dzięki któremu otrzymał w 1843 roku szlachectwo w Królestwie Polskim wraz z Herbem przeniesionym po włoskim pochodzeniu szlacheckim przodków.

Major wojsk carskich Rusi.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1805, 8 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1792-1805, strona 289, numer aktu 14

 

D

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1842, 6 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1842, strona 488, numer aktu 46

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia szóstego lutego Tysiąc Ośmset czterdziestego drugiego roku o godzinie siódmej w wieczór. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Leonarda Maringe Obywatela w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedem zamieszkały , lat pięćdziesiąt ośm mającego i Antoniego Kamińskiego Obywatela we Wsi Motula Gubernii Augustowskiej zamieszkałego lat dwadzieścia pięć liczącego. Na  dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Ferdynandem Boretti kawalerem byłym Rotmistrzem Woysk Cesarsko Rosyjskich, obecnie Nadstrażnikiem Objazdu czwartego linii granicznej w Mieście Bakałarzewie Guberni Augustowskiej zamieszkałym, urodzonym w Mieście Wilnie z Jana i Katarzyny Małżonków Boretti nieżyjących, niegdyś w Wilnie zamieszkałych, lat trzydzieści pięć mającym, a Jzabellą Chrzanowską Wdową Obywatelką w Parafii tutejszej przy Ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc ośmset sześćdziesiąt cztery zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Józefa i Barbary z Rynkiewiczów Małżonków Boretti, Ojca żyjącego w Warszawie zamieszkałego lat trzydzieści trzy liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach, trzydziestym pierwszym października siódmym i czternastym listopada roku zeszłego w Parafii tutejszej, w dniach zaś dwudziestym trzecim, trzydziestym Stycznia i szóstym Lutego roku bieżącego w Parafii Bakałarzewskiej. Jako też pozwolenie Władzy Właściwej ze strony Nowozaślubionego na dniu dwudziestym drugim Stycznia roku bieżącego udzielonem zostało; Podobnież Dyspensa od drugiego stopnia pokrewieństwa przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem Władzy Archidyecezalnej Duchownej pod dniem piętnastym Grudnia roku zeszłego wydaną zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli.- Akt ten Stawającym Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, i przez tychże wraz z Nami, oraz Ojca Nowozaślubionej podpisany został. -                 (-) Xiądz Antoni Kotowski Dziekan i Prezes Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie Orderu Św. Stanisława Klassy Drugiej Kawaler

 

(-) Ferdynand Boretti   (-) Jzabella z Borettich Chrzanowska

(-) Giuseppe Boretti       (-) Leonard Maringe     (-) A. Kamiński

 

 

 

W latach 1857-1862 posiadał w Wilnie fabrykę wyrobów ceramicznych i produkował gustowne i stylowe kafle oraz naczynia stołowe.

Był właścicielem domu w Warszawie przy ulicy Mostowej 239/240

( Źródła: skorowidz mieszkańców miasta Warszawy na rok 1854 ) - Link

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1885, 2 marca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zejść, Tom z lat 1883-1885, strona brak, numer aktu 100

 

Działo się w Warszawie osiemnastego Lutego / drugiego Marca / tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Aleksander Pożerski Fabrykant i Józef  Rybarczyk Szewc pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oznajmili Nam, że wczorajszego dnia o godzinie szóstej po południu w Warszawie umarł Ferdynand Boretti  osiemdziesiąt jeden lat mający, urodzony w mieście Wilno syn Jana Gaudentego Boretti i Katarzyny z Wańkowiczów .................................

 

  (-) Alexander Pożerski

           (-) Ks. Stanisław Niewiarowski urz. Stanu Cywilnego

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 62a/1885 z dnia 3 marca,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Wilnie,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej.

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,