Urodził się: 23 stycznia 1801 roku (piątek) w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giovanni "Jan" Boretti (1753-1833)

- Agata Lissowska (?-1801)

 

Rodzeństwo: (6)

przyrodnie z innych małżeństw ojca: (4)

- Marianna (?)

- Franciszek Antoni (?)

- Maria (?)

- Ferdynand Karol (1805-1885)

rodzone: (2)

- Józef Antoni (1797-?)

- Piotr Paweł (1798-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Giovanniego z Agatą.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1801, 29 stycznia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Księga Aktów Chrztów, Tom 1792-1805, strona 189, numer aktu 24

 

Ja (wyżej wymieniony) dopełnilem sakrament chrztu  dziecka o imionach Jan Józef dnia 23 bieżącego miesiąca urodzone syna Ojca Jan Boretti i Matki Agaty z domu Lissowska Prawnie zaślubionych. Rodzice chrzstni Dominik Abramowski z Julianną Babecha.

 

 

 

 


Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m. Wilna,