Urodziła się: 26 kwietnia 1879 roku (sobota) w Mokotowie

                           (par. pw. Św. Aleksandra, gm. Mokotów, pow. warszawski) 

Rodzice:

- Aleksander Jan Złotousty Pożerski (1845-1898)

- Ferdynanda Franciszka Boretti (1849-1918)

 

Rodzeństwo: (7)

- Aleksandra Józefa (1874-?)

- Władysława Maria Barbara (1876-1965)

- Jan Ferdynand (1880-1947)

- Janina Regina Irena (1883-1884)

- Maria Katarzyna (1885-1971)

- Stanisław Antoni (1887-1888)

- Eugenia Maria (1889-1966)

 

Mąż:

- Stanisław Maciej Filleborn (1871-1940)

 

Ślub: 2 października 1898 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Antoniego w Warszawie

Dzieci: (1)

- Marian (?)

 

Zmarła: 1906 roku w Mińsku Mazowieckim

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Aleksandra i Ferdynandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   Kościelny  ASC

 

 

Rok 1885, 28 czerwca.

Kościół Parafialny Świętego Aleksandra w Warszawie.

Księga Chrztów, Tom z roku 1879, strona 139, numer 554.

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia szesnastego / dwudziestego ósmego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiatego piatego roku o godzinie . Stawił się Aleksander Jan Złotousty Pożerski Fabrykant lat czterdzieści mający, w Mokotowie zmieszkały, w obecności świadków Teofila Boretti Fotografa i Obywatela i , obydwóch pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia czternastego / dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc osimset siedemdziesiatego dziewiatego roku o godzinie  z jego Małżonki Ferdynandy Boretti lat trzydzieści cztery mającej - Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza odbytym, nadane zostały Jmiona Marja Katarzyna a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Teofil Boretti i Emma Maringe. - Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 (-) Administrator Ksiądz Ksawery Rogowski

 

(-) Aleksander Pożerski         (-) Teofil Boretti

 

 

 

Występowała w teatrach.

Po rozstaniu się z mężem popadła w apatję.

Zmarła śmiercią samobójczą wypijając jodynę.

 

Syn jej był wychowywany przez siostrę Władysławę.

 

 


 

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,